K O N K U R S za dodelu po 15 besplatnih godišnjih karata za prevoz

0
SHARE

 Obrenovac
K O N K U R S za dodelu po 15 besplatnih godišnjih karata za prevoz ''Lastom'' i ''Banbusom'' na relaciji Obrenovac – Beograd, najboljim studentima sa teritorije gradske opštine Obrenovac I Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti od druge godine studija sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Obrenovac koji nisu obnovili ni jednu godinu studija i koji studiraju na ustanovama koje imaju dozvolu nadležnog Ministarstva.
Broj bodova se utvrđuje rang listom.
Konačna rang lista predstavlja zbir bodova, koji se utvrđe na sledeći način:
1. Prosek ocena se množi sa brojem 2
2. Bodovi na osnovu godina studija:
– II godina – 1 bod;
– III godina – 2 boda;
– IV godina – 3 boda;
– apsolvent i V godina – 4 boda

II Potrebna dokumentacija
1. Molba u kojoj će biti naglašeno koji prevoznik, a Komisija prihvata želje od prvog na rang listi do 15. karte jednog prevoznika – ostatak dobija ostale godišnje karte ostalog prevoznika
2. Fotokopija lične karte
3. Fotokopija indeksa
4. Uverenje sa fakulteta o prosečnoj oceni

Konkurs je otvoren od 10. do 23. januara 2009. godine.

Potrebna dokumentacija se predaje preko pisarnice Uprave gradske opštine Obrenovac za kancelariju predsedništva.

Kontakt osoba – Biljana Radojičić, tel. 011/ 87-26-402