Mini-škola evropskih integracija

0
SHARE

 Na osnovu sporazuma koji je opština Kovin potpisala 22. septembra 2008. godine s organizacijom "Help" a koji ima za cilj sprovođenje programa "Jačanje kapaciteta opštine u skladu sa standardima Evropske unije", u Kovinu je održan trodnevni seminar pod nazivom "Mini-škola evropskih integracija". Zamenik direktora kancelarije Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Aleksandrić i predavači koje je obezbedila organizacija "Help" održali su za tri dana izuzetno zanimljive radionice. Seminarom su bile obuhvaćene sledeće tematske celine: istorijat i institucije EU i način odlučivanja, politika proširenja i proces stabilizacije, uloga lokalne samouprave u procesu EU integracije, pretpristupni fondovi i programi EU, instrumenti za pretpristupnu pomoć IPA za period 2007–2013, s posebnim osvrtom na ono što je relevantno za Srbiju i zemlje potencijalne kandidate, to jest kandidate za članstvo u EU, zatim projektni ciklus Evropske komisije – priprema projekata u lokalnoj samoupravi i predstavljanje ugovornog postupka za spoljnu pomoć.

"Help" i Evropski pokret u Srbiji obezbedili su program seminara, predavače i kompletan štampani materijal i diskove za sve učesnike seminara, dok je opština Kovin, na osnovu sporazuma, obezbedila prostor za izvođenje seminara, kao i učesnike radionica.

Osim službenika iz svih odeljenja Opštinske uprave, učesnici seminara bili su i predstavnici JP "Kovinski komunalac", JP "Kovin gas", Biblioteke "Vuk Karadžić", Centra za kulturu, Centra za socijalni rad Kovin, Prve MZ "Kovin", Gimnazije i ekonomske škole "Branko Radičević", Poljoprivredne škole Kovin i romski koordinator za opštinu Kovin. Podsetimo još, sprovođenje ovog seminara samo je jedna od stavki sporazuma između "Helpa" i opštine Kovin, a osnovu saradnje čini Memorandum o razumevanju i saradnji iz oktobra 2007. godine, koji su potpisali opština Kovin, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i "Help" u okviru projekta "Trajna rešenja za raseljena lica obezbeđivanjem stambenih rešenja i dohodovnih aktivnosti".