Na radnu praksu u Banovinu

0
SHARE

 Univerzitet u Novom Sadu raspisao je konkurs za učešće studenata u Univerzitetskom programu radne prakse u Skupštini, Izvršnom veću i pokrajinskim organima uprave u školskoj 2008-2009. godini za ukupno 38 studenata završne godine studija na osnovnim studijama, apsolvenata, studenata na diplomskim akademskim studijama – master i magistarskim, kao i za one koji su diplomirali posle 1. januara 2007.

 Radna praksa će se odvijati u 13 pokrajinskih institucija, koje su posebno iskazale potrebu za profilima sa Ekonomskog, Pravnog, Filozofskog, Prirodno-matematičkog, Građevinskog i Poljoprivrednog fakulteta, zatim Fakulteta tehničkih nauka, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Akademije umetnosti. Rok za prijavu je 14. decembar, nakon čega će biti napravljen uži izbor kandidata, koji će biti pozvani na intervju. Program, koji će pored radne prakse obuhvatiti dodatne časove edukacije u vidu radionica, predavanja i poseta, počinje posle konačnog odabira učesnika i trajaće do jula 2009. godine. Sve informacije o konkursu i programu radne prakse mogu se naći na sajtu Univerziteta www.ns.ac.yu i na adresi

www.radnapraksa.skupstinavojvodine.sr.gov.yu .