Slabe tačke procesa akreditacije

0
SHARE

 Najslabija tačka naših fakulteta i univerziteta su, prema proceni Komisije za akreditaciju, nekompetentni profesori. Većih problema nema kada su u pitanju prostor i tehnička opremljenost, ali nedostatak kvalitetnog nastavnog kadra je najveći minus.

Obrazlažući ovo mišljenje, prof. dr Slobodan Arsenijević, predsednik Komisije, kaže da je mali broj stručnih predavača u našima visokoškolskim ustanovama. On ističe da se to odnosi i na privatne i na državne fakultete i univerzitete.
Prema rečima profesorke Vere Dondur, člana Komisije za akreditaciju, jedan od razloga za ovakvo stanje je i povećanje broja visokoškolskih ustanova, dok nastavni kadar nije menjan. Ona ističe da je 2000. godine bilo samo šest državnih univerziteta, a danas ih, zajedno sa privatnim, ima 14.
– Na državnim univerzitetima studira 169.000 studenata, dok ih na privatnim visokoškolskim ustanovama ima oko 40.000 – objašnjava Dondur. – Podneti su zahtevi za formiranje još četiri nova univerziteta i 20-ak fakulteta. To je dobro, jer nemamo dovoljno obrazovanih ljudi. Međutim, to ne prati porast broja nastavnika. Broj doktora nauka je u nesrazmeri, više ih je u prirodnim i tehničkim naukama, ali u društvenim gotovo da ih nema.
Ona ističe da je, uprkos ovakvoj situaciji sa nastavnim kadrom, najviše postojećih i zahteva za otvaranje novih fakulteta baš u oblasti društvenih nauka. Tokom rada Komisija se susreće sa raznoraznim primerima “manipulacija”.
– Bilo je slučajeva da profesori, umesto propisanih 12, imaju 20 časova nedeljno – navodi Dondur. – Događa se da profesori predaju predmete za koje nisu kompetentni, pa recimo doktor fizike predaje građevinu. Nastavnik mora imati reference, spisak objavljenih knjiga, publikovane radovi u međunarodnim časopisima sa SCI liste, citiranost.
Ona smatra da je nekompetentan nastavni kadar razlog što se nijedan naš univerzitet, čak ni Beogradski, ne nalazi među 500 najboljih na “šangajskoj listi”.
– Studijski programi se osmišljaju bez dublje analize – kaže naša sagovornica. – Tako fakultet ima po jednog stručnjaka iz ekonomije, prava i tehnike, sve to spoji u jedno i traži akreditaciju programa.

Provera

”Zeleno svetlo” za rad do sada je dobilo 20 fakulteta i dva univerziteta – Univerzitet u Novom Pazaru i privatni Univerzitet ”Singidunum”. Ceo postupak izdavanja dozvola za rad mora biti završen do juna sledeće godine, a komisija do tada mora ”pročešljati” još oko 130 visokoškolskih ustanova.

Izvor:Novosti