konkurs za najbolje projekte za obelezavanja Medjunarodnog dana ljudskih prava

0
SHARE

 POVODOM 10. DECEMBRA, DANA LJUDSKIH PRAVA, MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, VLADE REPUBLIKE SRBIJE, OBJAVLJUJE KONKURS ZA: NAJBOLJE PROJEKTE ZA OBELEŽAVANJA MEÐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA, U JEDNOM OD SLEDECIH GRADOVA: BEOGRADU, NOVOM SADU, NIŠU
USLOVI KONKURSA: Pravo da uzmu ucešce na konkursu za najbolje projekte obeležavanja Medunarodnog dana ljudskih prava imaju sva udruženja gradana, koja se bave ljudskim pravima, registrovana na teritoriji Republike Srbije do 10.12.2008.
Tekst projekta treba da ima do 4 kucane strane i mora da sadrži: naziv udruženja, kontakt informacije, dosadašnje aktivnosti udruženja (listu prethodnih projekata, listu saradnika udruženja, postignute ciljeve, reference, oblast ljudskih prava u kojima organizacija deluje i korisnicke grupe), opis aktivnosti u okviru obeležavanja Dana ljudskih prava i ciljne grupe projekta, ocekivane rezultate, vreme trajanja projekta, finansijska sredstva neophodna za realizaciju projekta (podeljena po kategorijama-nameni), fotokopiju rešenja o upisu u Registar udruženja gradana, broj bankovnog racuna i PIB. U obzir se uzima i finansiranje delova vecih inicijativa. Odabir tri najbolja projekta ce biti izvršen od strane tima Ministarstva za ljudska i manjinska prava.  U obzir za finansiranje ce se uzeti projekti ciji budžet ne prelazi 217.000 dinara. Prednost za finansiranje imace originalne ideje koje:
Mogu da dopru do što veceg broja gradana
Poštuju multietnicnost/multikulturalnost
Promovišu saradnju Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa civilnim sektorom
Na najefektniji nacin promovišu vrednosti sadržane u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima
Prijave na konkurs se primaju do 24. novembra 2008 godine na adresu:
Vlada Republike Srbije,
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,
Mihajla Pupina 2, 11 000 Beograd,
sa naznakom: “Za konkurs – obeležavanje Dana ljudskih prava“.
Rezultati konkursa ce biti objavljeni na sajtu i na oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a udruženja ciji su projekti odabrani bice obaveštena do 01. decembra 2008. godine.
Za sva dodatna obaveštenja se možete obratiti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava – kontakt   telefon: 062/8055045 ili na e-mail: katarina.ginic@ljudskaprava.gov.rs

Ovaj projekat je podžan od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj
Kancelarija u Srbiji