Konkurs Fonda za mlade talente

0
SHARE

 Vlada Republike Srbije , MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA, Fond za mlade talente
Na prvoj sednici Fonda za mlade talente, kojom je predsedavala predsednik Fonda, ministar  omladine i sporta, Snežana Samardžić Marković održanoj 27. avgusta 2008. godine, usvojena je odluka i raspisana su dva konkursa: Konkurs za stipendiranje do 500 najboljih studenata na osnovnim ili poslediplomskim studijama u zemljama Evropske unije u iznosu do 1.250.000. dinara

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2008. godine.
 
Konkurs za  školsku 2008/2009 godinu za stipendiranje do 1000 najboljih studenata završnih godina osnovnih studija u zemlji, u iznosu od 25.000 dinara neto mesečno

Konkurs  je otvoren do 15. oktobra 2008. godine.

Konkurs je zvanično objavljen 01. septembra 2008. godine na sajtu Ministarstva omladine i sporta i u dnevnim listovima „Politika“, „Večernje novosti“, „Blic“ i „Danas“.

Formulari za prijavu na konkurse, kao i tekstovi konkursa mogu da se preuzmu sa zvaničnog veb sajta Ministarstva omladine i sporta >>>>>>>> , ili da se dobiju u prostorijama ministarstva od 01.09.2008.godine.

Za dodatne informacije, možete se obratiti na telefon 011/301 43 11 i na  e-mail sonja.gicka@mos.sr.gov.yu

Odluku o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije, usvojila je Vlada na sednici održanoj 24. jula 2008. godine po kojoj se obrazuje Fond za mlade talente Republike. Stupanjem na snagu ove odluke  (02.08.2008.godine) prestala je da važi Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije (,,Sl.glasnik RS,” br. 56/05,64/05,40/07 i 71/07). Ovim aktom Fond je iz nadležnosti Minstarstva prosvete prešao pod ingerenciju Ministarstva omladine i sporta. Na ovaj način Ministarstvo omladine i sporta nastavlja sprovođenje Nacionalne startegije za mlade, a sve u skladu sa opštim strateškim ciljem „Podsticati i vrednovati izuzetna ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima“, čime želi da pomogne mladim talentovanim studentime da nastave da se usavršavaju i da u praksi pokaže da se znanje vrednuje i uspeh prepoznaje.

 
Srdacan pozdrav,

Tim za podrsku