MFB – Druga međunarodna konferencija „Jedinstvo i pluralnost u Evropi: Religija i javni život“

0
SHARE

forum.jpgMeđunarodni forum Bosna, uz potporu Švedske vlade, a u saradnji sa više nevladinih i vladinih organizacija u zemlji i svijetu organizovati će Drugu međunarodnu konferenciju „Jedinstvo i pluralnost u Evropi: Religija i javni život“.

Ta Konferencija će se održati od 12. do 14. augusta 2007. godine u Hotelu Bristol, u Mostaru, kao integralni dio programa „Stolac 2007“, i to oko tri okrugla stola: Jedinstvo i pluralnost u Evropi: Religija i civilno društvo; „Pitanje Roma“ u Europi; i Religija i javni život.

Popunjene Aplikacije (u prilogu) poslati na ifbosna@bih.net.ba najkasnije do 15.06.2007.

Sve dodatne infromacije su u prilogu.

Međunarodni forum Bosna
Sime Milutinovića 10, Sarajevo
Tel:++ 387 (0) 33 217 665
Fax:++ 387 (0) 33 206 484
E-mail: ifbosna@bih.net.ba
Web: www.ifbosna.org.ba

– attach_pozivi_konkursi_2618_1.doc (31.5 KB)
– attach_pozivi_konkursi_2618_2.doc (243.5 KB)
– attach_pozivi_konkursi_2618_3.doc (37.5 KB)