Home [zabavnik] Milijardu računara na svetu

Milijardu računara na svetu

45
0

 Prema podacima istržavčke kuće Gartner, trenutno je širom sveta milijardu personalnih računara u upotrebi! Iako je proteklo mnogo godina dok se nije stiglo do pomenutog broja, na sledeću milijardu se neće dugo čekati.

Gartner tvrdi da će u narednom periodu stopa godišnjeg rasta broja računara iznositi oko 12 odsto. Stoga će broj personalnih računara dostići dve milijarde već početkom 2014. godine. U ovom trenutku su računari uglavnom koncentrisani u razvijenim zemljama, ali se očekuje da se ta situacija promeni nakon što zemlje u razvoju budu širile korišćenje računara u svojim zemljama, što je proces koji će trajati neko vreme.

"Rapidnoj ekspanziji u zemljama u razvoju doprinosi nagli razvoj širokopojasnog interneta i lako dostupne bežične konekcije. Tu je i stalan pad prosečne cene računara. Treba napomenuti da su i najveći skeptici konačno ubeđeni da su PC računari nezamenljive alatke za napredak, učenje i razvoj", tvrde u Gartneru.

"Zemlje u razvoju su sve agresivnije u promociji upotrebe personalnih računara zbog želje da izjednače drastične razlike koje u njima vladaju. Njihov uticaj i napredak će dati odlučujući doprinos daljem širenju. Dok razvijene zemlje i najbogatija tržišta poseduju preko 60 odsto od prvih milijardu računara, u sledećoj milijardi će zemlje u razvoju učestvovati sa 70 odsto".

Izvor:B92