Učestvujte u projketu European Rails Of Peace!

0
SHARE

 Da li želite da sa 50 vaših vršnjaka iz Bosne, Kosova, Italije i Belgije, ovoga leta proputujete Evropom i besplatno boravite u Rimu, Sieni i Lauvenu?! Glocal Forum, nevladina organizacija iz Italije, u saradnji sa svojim internacionalnim i domaćim partnerim nudi vam priliku da učestvujete u projektu European Rails Of Peace koji se održava po treći put.

Ovaj projekat omogući će mladima iz Srbije, Bosne, Italije, Belgije i Kosova da dobiju besplatne vozne karte i obezbeđene vize za putovanje koje će započeti 14. jula odlaskom u Rim i trajati sve do 15. avgusta. Cilj projekta je povezivanje susednih balkanskih zemalja sa vršnjacima iz Evrope, kao i ostvarivanje jednakih mogućnosti mladih iz Balkanskih zemalja sa mladima iz Evrope.

European Rails of Peace je projekat koji promoviše mir, razumevanje i mobilnost mladih iz balkanskih zemalja. Projekat je ove godine podržan od strane Youth in Action programa Evropske Unije i lokalnih i međunarodnih partnera kao što su skupštine Grada Rima, Sijene i Lauvena.

Svi učesnici imaće priliku da učestvuju u tri radionice u Lauvenu, Rimu i Sieni koje organizuje Glocal Forum sa lokalnim Skupštinama pomenutih gradova.

Svi učesnici projekta dobijaju:
Besplatnu Global Inter-Rail kartu koja važi od 14. jula do 15. avgusta 2008. godine
Besplatnu šengensku vizu koja važi mesec dana (Troškovi izdavanja vize i zdravstvenog osiguranja učesnicima će biti isplaćeni na prvom sastanku putovanja u Rimu)

Voznu kartu od Beograda do granice budući da Global Inter-Rail karta ne važi u zemlji prebivališta (povraćaj novca za kupuvinu ove karte biće omogućen učesnicima na osnovu računa za kupovinu karte na prvom sastanku na putovanju u Rimu)

Besplatan smeštaj u Rimu, Sieni i Lauvenu gde će se održati radionice sa svim učesnicima (datumi boravka u gradovima su: 15 – 16. jula Rim, 17-19. jul Siena (Italija) i 20-22. jula Lauven (Lauven, Belgija).
Besplatnu člansku kartu Hostelling International koja omogućava popust u gotovo svim hostelima u Evropi
Besplatan Thomas Cook Train vozni raspored
Besplatan Thomas Cook European Travel-Guide

Učesnici sami moraju da obezbede:
Zdravstveno osiguranje za Šengensku vizu koje će vredeti mesec dana
Troškove puta, hranu i smeštaj sem za pomenute sastanke u Beču, Rimu i Sijeni kada su obezbeđeni smeštaj i hrana.
InterRail Global Pass nije validna u zemlji prebivališta, organizator obezbeđuje kartu prilikom izlaska iz zemlje ali učesnik mora da sam obezbedi kartu za povratak, koju će uz validnu InterRail Global Pass dobiti sa popustom.
Sva neophodna dokumenta za pribavljanje vize

Ostale individualne troškove van zvaničnog dela puta. Glocal forum obezbeđuje smeštaj i hranu u preiodu od Rome, Siena and Leuven 15. do 22. jula kada će se održati radionice.

Da bi ste učestvovali u ovom projektu potrebno je da:
Da ste u mogućnosti da putujete od 15. jula i najmanje boravite na zvaničnom delu putovanja i radionicama u Rimu, Sijeni i Lauvenu do 22. jula
Imate između 18 i 25 godina (da do 13. jula 2008. godine ne punite 26 godina!)

Pohađate srednju školu ili fakultet (učenici, studenti privatnih obrazovnih ustanova takođe mogu da konkurišu!)
Imate validan pasoš koji ima najmanje tri prazne strane i važi još najmanje šest meseci
Govorite Engleski jezik

Da ste motivisani da učestvujete u multikulturalnom dijalogu koji će uključivati mlade iz Srbije, Kosova, Bosne, Italije i Belgije.

Da želite da aktivno učestvujete u radionicama, debatama i radnim grupama koje ćemo organizovati a na temu multuetničkog dijaloga, stereotipa, evropskih inegracija, interkulturalnog dijaloga, regionalne saradnje.

Popunite formular i napišite CV na engleskom jeziku, i dokumenta pošaljete na email rails08 [at] kontraweb.net do 13. maja. Imena učesnika objavićemo na sajtu Kontra magazina, www.kontraweb.net, 17. maja! UKUPNO ĆE BITI IZABRANO SEDAM UČESNIKA KOJE ĆE PRATITI JEDAN KOORDINATOR PROJEKTA. KOORDINATOR PROJEKTA ĆE BITI JEDAN OD UČESNIKA PROJKETA IZ PREDHODNE DVE GODINE.

PREUZMITE FORMULAR – DOWNLOAD >>>

ukoliko imate problema sa preuzimanjem formulara alternativna adresa je http://www.kontraweb.net/dokumenta/ApplicationForm08.doc

European Rails Of Peace do sada su podržali:
the Stability Pact for South-Eastern Europe; the Municipality of Rome; The Municipality of Siena; The Municipality of Ancona; the Federal Ministry for European and International Affairs of Austria; the Diplomatic Academy of Vienna; the Council of Europe and The Eurail Group; Thomas Cook Publishing, The European Union, the Italian and the French Federations of Youth Hostel Associations (EUFED, AIG and FUAJ), the World Youth Student & Educational Travel Confederation; Accor, Attica Group, udruženje građana ‘’Kontra’’.

O Projektu European Rails Of Peace:

Projekat „European Rails of Peace“, po prvi put je 2006. godine uspšeno organizovao „Glocal Forum“, nevladina organizacija iz Rima, u saradnji sa „Austrijskim ministarstvom inostranih poslova“, „Paktom za stabilnost jugoistočne Evrope“ i kancelarijom „Svetske Banke“ u Prištini. Projekat je započet 24. jula zajedničkim odlaskom učesnika sa Kosova i Srbije sa beogradske železničke stanice. U projektu je učestvovalo po 20 studenata iz Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Učesnici su prisustvovali radionici, koju je na temu mirovnih aktivnosti i mirnog rešavanja konflikata, organizovala „Diplomatic Academy“ iz Beča u saradnji sa Bečkim Univerzitetom i Skupštinom grada Beča. U Beču učesnicima su se obratili ambasador Wolte iz „Austrijskog Cantra za evropske integracije“, predstavnici „Ministarstva inostranih poslova Austrije“, Mr. Schider član gradskog veće u ime Skupštine grada Beča, amb. Lamberto Zannier, direktor „Conflict prevention Center“ u „OSCE“, i predstavnici „Pakta za stabilnost.“

U okviru radionice otvoren je dijalog o stereotipima i prevazilaženju istih, naročito o stereotipima koje Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo imaju između sebe, kao zemlje koje su istorijski i kulturološki povezane. Kao zanimljivost možemo navesti da su se isti dan u Beču odvijali zvanični razgovori srpskih i kosovskih političara oko budućeg stastusa Kosova. Predstavnik Ministarstva inostanih poslova Austrije, zbog toga je naveo, da ovaj projekat i uključivanje mladih ljudi u slične projekte imaju veliki značaj, budući da političari nisu u stanju da prevaziđu političke razlike.

Domaćin svečane večere u Beču bio je Mag. Josef Hollos, šef Odeljenja za decu i omladinu pri Skupštini grada Beča, uz čiju finansijsku pomoć je odezbeđen smeštaj učesnika u Beču.

Posle radionice u Beču učesnici su po sopstvenom izboru putovali Evropom, uz popuste koje im je obezbedio „Gloacl Forum“ u saradnji sa partnerima, da bi se studenti iz Srbije , Bosne i Hercegovine i Kosova ponovo sreli 5. avgusta u Rimu. Radionicu u Rimu organizovala je Skupština grada Rima, u zgradi Opštine na Campidoglio-u. Posle radionice u Rimu učesnici su nastavili svoje putovanje Evropom koje je završeno 22. avgusta.

2007. godine projekat je uspešno nastavljen i u okviru „European Rails of Peace 07“ priliku da putuje Evropom sa svojim vršnjacima imalo je 48 mladih iz Srbije, Bosnie i Hercegovine i sa Kosova.

Više informacija o projektu:
– http://www.glocalforum.org/projects/?id=232&id_p=90&lng=en
– http://www.glocalforum.org/news/?id=237&id_p=78&lng=en
– http://www.glocalyouth.org/news/?id=234&id_p=314&lng=en
– http://europe.inter-rail.it/

kratak youtube video sa putovanja 2006. godine http://www.youtube.com/watch?v=kbnKi5tsEuU

www.kontraweb.net
www.glocalforum.org
www.glocalyouth.org

Izvor:Konntra Magazin