Konkurs za mlade novinare

0
SHARE

 Generalni direktorat Evropske komisije i organizacija Mladi novinari Evrope (European Youth Press) raspisali su panevropski konkurs za mlade novinare na temu proširenja Evropske unije. Novinari mogu da predaju članak objavljen između januara 2007. i 15. marta 2008. godine na temu proširenja Evropske unije preko internet stranice takmičenja www.EUjournalist-award.eu. Rok za prijavu je 15. mart 2008.godine. Članci mogu biti pisani na jednom od službenih jezika Evropske unije ili na jednom od jezika zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata. Nacionalni žiri sastavljen od iskusnih novinara izabraće pobednički članak iz svake zemlje u aprilu 2008. godine, nakon čega će svih 35 pobednika biti pozvano na put kroz zemlje zapadnog Balkana.  Konkurs je raspisan kako bi se mladi novinari ohrabrili da izraze svoje poglede na politiku proširenja EU, podstaklo povezivanje i razmena iskustava među mladim evropskim novinarima. EUJ u svom saopštenju ističe da su mladi novinari, formulisanjem svojih vizija o budućoj Evropi, važni nosioci ideja za svoju generaciju.