O kvalitetu bolonjskih studija

0
SHARE

 Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu počele su pripreme za 15. naučno-stručni skup “Trendovi razvoja” (“Trend”), koji će se održati od 3. do 6. marta na Kopaoniku. Skup će se baviti aktuelnim problemima koji zaokupljaju pažnju akademske javnosti, a pre svega načinima

 a pre svega načinima, pravcima i posledicama novih rešenja koje je doneo Zakon o visokom obrazovanju. Naziv skupa je “Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija”, a pored ove, raspravljaće se o još četiri aktuelne teme: iskustvima u procesu akreditacije, nacionalnim okvirom kvalifikacija, izmenama Zakona o visokom obrazovanju i iskustvima u primeni Bolonjske deklaracije i ovog zakona.

 

Organizatori “Trenda 2008.” su, kao i prethodnih godina, FTN i Univerzitet, a najavljeno je oko 30 radova istraživača i stručnjaka sa univerziteta. Najaktuelnija biće rasprava o iskustvima iz prvog kruga akreditacije fakulteta i studijskih programa (koji je u toku), a posebno će značajna biti analiza dosadašnjeg uspeha prve generacije studenata koji studiraju po bolonjskom sistemu. Efikasnost studiranja i kvalitet studija sagledaće se iz ugla profesora, ali i samih studenata. Najavljeno je da će “Trend 2008.” otvoriti i nova pitanja kao što je prepoznavanje novih, “bolonjskih” diploma na tržištu rada i predstojeće izmene Zakona o visokom obrazovanju. Iskustva u primeni Bolonjske deklaracije razmatraće se u svetlu praktičnih rešenja na pojedinim fakultetima u Srbiji i regionu.

Prvi “Trend” održan je 1994, a od 1996. organizuje se svake godine. Prvih osam skupova bili su posvećeni savremenim i novim tehnologijama u elektroenergetici, elektroprivredi i elektrodistribuciji, kao i naučno-tehnološkim parkovima, a od 2003. “Trend” se okrenuo Bolonjskom procesu i svake godine bavio se nekom od tema iz tog domena, kao što su: “Bolonjski proces i tehnički fakulteti”, “Integrisani univerzitet i tehničke struke”, “Šta donosi novi Zakon o visokom obrazovanju”, “Bolonjski proces u Srbiji”, “Akreditacija bolonjskih studija”.

Izvor: Dnevnik