Volonterski centar Vojvodine traži Programsku/og koordinatorku/a!

0
SHARE

Volonterski centar Vojvodine (VCV) je udruženje osnovano 2005. godine.
Naše aktivnosti bazirane su na neformalnom obrazovanju kao i na podizanju svesti o
različitim relevantnim društvenim i ekološkim temama: organizujemo radionice,
seminare, treninge, volonterske i druge solidarne akcije, podržavamo učešće mladih,
omladinskih radnica/ka i drugih u volonterskim i edukativnim aktivnostima na lokalu, u
regionu i šire.
Nalazimo se u Novom Sadu, i već nekoliko godina središte naših aktivnosti jeste
Omladinski centar CK13, odakle radimo i sprovodimo deo naših aktivnosti i akcija.
Naše udruženje je prepoznato po grassroot pristupu, kao i po vrednostima i principima
kao što su solidarnost, ravnopravnost, antifašizam, različitost, volonterizam, kao i
kolektivna i individualna odgovornost.
Širimo naš tim, i tražimo osobu koja će biti naša/naš programska/ki
koordinatorka/koordinator.
Tražimo proaktivnu i odgovornu osobu, koja se prepoznaje u našim vrednostima, koja
se zalaže za mir, društvenu, rodnu, ekonomsku i ekološku pravdu, koja je svesna
važnosti sopstvene i naše uloge, koja kritički promišlja probleme u društvu i životnoj
okolini i aktivno je uključena u rešavanje istih.
Trenutni i uskoro očekivani projekti lokalnog i međunarodnog karaktera se bave temama
kao što su: prakse ponovne upotrebe, permakultura, socijalno uključivanje, regionalna
saradnja, dostupnost volontiranja.
Pored projekata, kao i bilo koji živi organizam, udruženje organizuje volonterske
aktivnosti i akcije, u skladu sa potrebama društva oko nas, naše kreativnosti, inicijative
volonterki/volontera, drugo.
U nastavku se nalaze očekivanja kao i ono što VCV nudi, a početak angažmana je
01.09.2023. godine.

Kao naša/naš programska/i koordinatorka/koordinator, očekujemo od tebe da:
● Aktivno tražiš konkurse i identifikuješ potencijalne nove donatore radi osiguranja
finansijske održivosti organizacije
● Osmišljavaš i pišeš nove projektne predloge
● Održavaš kontakte sa donatorima
● Sprovodiš i vodiš tekuće projekte u saradnji sa saradnicima/cama
● Vodiš projektnu dokumentaciju, u saradnji sa saradnicom za administraciju
● Dokumentuješ sprovođenje aktivnosti i ostvarene rezultate

● Održavaš i iniciraš komunikacije/kontakte sa lokalnim i međunarodnim
partnerima, mrežama i dr.
● Učestvuješ na sastancima na lokalnom i međunarodnom nivou, onlajn kao i uživo
● Identifikuješ nove partnere, saradnice/ke u vidu inicijativa, udruženja,
pojedinki/aca i dr.
● Sazivaš i održavaš sastanke sa Upravnim odborom, saradnicama/ima,
volonterkama/ima, članicama/ovima i dr.
● Pišeš i podnosiš izveštaj o radu
● Održavaš društvene mreže: osmišljavaš i objavljuješ sadržaje, kreiraš vizuale, u
saradnji sa drugima

Kandidatkinje/i sa ovim znanjima, veštinama i vrednostima imaće prednost:
● Radno iskustvo u relevantnoj oblasti civilnog sektora: najmanje 2 godine
● Iskustvo u pisanju projektnih predloga: najmanje 2 odobrena projekta
● Iskustvo u koordinaciji i implementaciji projekata: najmanje 2 godine
● Volontersko iskustvo: najmanje 2 godine
● Poznavanje i poštovanje principa neformalnog učenja i obrazovanja
● Iskustvo u realizaciji programa i aktivnosti neformalnog obrazovanja
● Poznavanje i poštovanje principa omladinskog rada
● Iskustvo u omladinskom radu i/ili radu sa mladima, otvorenost ka mladima iz
različitih grupa i različitog identiteta
● Poznavanje lokalnog i regionalnog konteksta rada civilnog sektora
● Poznavanje pravnih okvira funkcionisanja NVO u Republici Srbiji
● Odgovornost, samoinicijativa, pouzdanost, samostalnost u radu
● Posvećenost, dostupnost i izražena komunikativnost, raspoloživost za saradnju
● Interkulturalna senzitivnost, otvorenost ka različitosti
● Spremnost za učenje i razvoj
● Aktivno korišćenje engleskog jezika
● Aktivno korišćenje društvenih mreža
● Aktivno korišćenje računara, Ofis paketa, Gugl paketa, Kanve (Canva.com)
Takođe, prednost imaju osobe koje:
● Imaju stečeno obrazovanje u oblasti omladinskog rada, pedagogije, sociologije,
socijalnog rada ili su na završnim godinama navedenih studijskih programa
● Imaju veštine upravljanja, koordinisanja i timskog rada
● Imaju regionalno/međunarodno volontersko iskustvo i/ili iskustvo učešća u
međunarodnim aktivnostima kao što su omladinske razmene, treninzi i dr.

Šta nudimo?

● Posao na puno radno vreme (40 sati nedeljno) iz kancelarije (u
Omladinskom centru CK13, u Novom Sadu), sa ugovorom o radu na
određeno vreme
● Mogućnost povremenog rada od kuće
● Povremeni terenski rad, radi sprovođenja sastanaka, poseta, volonterskih
akcija i dr.
● Moguća putovanja u inostranstvo (u trošku organizacije) za sastanke,
seminare i dr.
● Prilike za umrežavanje sa srodnim incijativama i organizacijama na lokalu,
u regionu i šire
● Mogućnost učestvovanja na obukama, radionicama i sl.
● Prostor za sprovođenje sopstvenih ideja i inicijativa
● Priliku za lični i profesionalni rast i razvoj
● Uobičajeno radno vreme: 09:00 – 17:00 od ponedeljka do petka
● Početak rada: 01.09.2023.

Prva 2 meseca predviđen je plaćeni probni rad, uz mogućnost produženja ugovora.
Način prijave: radnu biografiju (CV) i motivaciono pismo poslati Volonterskom centru
Vojvodine mejlom (konkursi.vcv@gmail.com) sa naslovom “Prijava za posao”,
najkasnije do 03.08.2023. godine u ponoć.
Kandidatkinje/ti koje ulaze u uži krug će biti kontaktirane/i.