ArtTech 2007 – nagradni konkurs

0
SHARE

calendar-big.pngI ove godine, osmi put, u Pančevu se dešava festival digitalne umetnosti ArtTech. U nagradnom konkusu ArtTech festivala pravo učestvovanja imaju svi autori čiji radovi ispunjavaju sledeće uslove:1. Radovi ne smeju biti stariji od jedne godine. 2. Radovi moraju spadati u jednu od navedenih kategorija:

-Static [3D render]
-Static [Dizajn]
-Static [Bitmap]
-Static [Photo]
-Web [Com]
-Web [Art]
-Animacija [3D]
-Animacija [2D]
-Animacija [Com]
-Interactive

3. Radovi sa prethodnih ArtTech festivala ne mogu ući u konkurenciju.

4. Jedan autor može prijaviti najviše 2 rada po kategoriji.

5. Svi radovi moraju stići na našu adresu putem:

– direktnog postavljanja rada na server festivala preko za to predviđene forme na sajtu www.arttech.co.yu
– e-maila (isključivo radovi veličine do 1MB). Takođe, u mail-u možete da navedete url do fajla i mi ćemo ga preuzeti.
– poštom (na bilo kom standardnom mediju – CD, Floppy, HDD…) na adresu: Jadranska 17, 26000 Pančevo sa naznakom "Prijava za ArtTech Festival"
Radovi (mediji na kojima se nalaze) se ne vraćaju.
Jedan rad može biti prijavljen samo u jednoj kategoriji.

Svi radovi MORAJU IMATI naznačeno ime i prezime autora, ime rada, kategoriju u kojoj se rad prijavljuje, telefon, ulicu i mesto stanovanja autora. Autori koji ne pošalju potpune podatke neće biti uvršteni u izbor.

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a isključivo za potrebe ArtTech web-sajta i propratnih događaja u vezi festivala upotrebi prijavljene radove. Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.