Profesori će morati da poštuju Etički kodeks

0
SHARE

calendar.gifProfesori, asistenti, dekani i svi ostali zaposleni na fakultetima biće kažnjavani opomenama, javnim opomenama i javnim osudama ako prekrše etičko prihvatljivo i profesionalno ponašanje – stoji u kodeksu profesionalne etike koji je usvojio Senat Univerziteta u Beogradu.

Na usvajanje etičkog kodeksa i pravilniku o radu Odbora za profesionalnu etiku dugo se čekalo.
Ali ono što najviše zanima javnost i studente jeste da li će zaposleni na fakultetima zaista poštovati ono što im kodeks nalaže i kako će njegova primena funkcionisati u praksi.

– Profesore, znači, u njihovom radu ograničava samo kodeks profesionalne etike. Ovaj kodeks lako može postati samo mrtvo slovo na papiru, jer nepostojanje kaznenih odredbi, osim opomena, javnih opomena i javnih osuda dovodi u sumnju iskrenu želju da se studenti zaštite od samovolje pojedinih profesora.
Tražili smo da u se pravilnik unesu i disciplinske mere, ali o tome se uopšte nije raspravljalo – kaže Goran Minić, predsednik Saveza studenata Beograda.

Kodeks propisuje etički prihvatljivo i profesionalno ponašanje zaposlenih na fakultetima. To znači, stoji između ostalog u kodeksu, da su članovi univerzitetske zajednice dužni da se bore protiv svih vidova korupcije, da je prijave, da ne zloupotrebljavaju akademski autoritet radi ostvarivanja ličnih, porodičnih ili političkih interesa…
– Ali ne postoji disciplinska mera predviđena za one koji se toga ne pridržavaju osim opomene i javne osude. Bojimo se da to nije dovoljno – kaže Minić.

Kodeks kao moralno neprihvatljivo ponašanje navodi i nametanje uslova kolegama za napredovanje, svaki vid diskriminacije, napad na ličnost studenata…
Posebno će biti kažnjivi svi oblici verbalnog, fizičkog ili seksualnog uznemiravanja studenata.
– Sigurno je da ima smisla usvojiti etički kodeks, ali plašim se da to neko ne doživi kao završenu priču. Kao: "Sad je sve u redu, imamo kodeks i završili smo posao."
Tek kad on zaista počne da se primenjuje u praksi, a ako slušate naše studente ima potrebe da se primeni odmah, onda ćemo moći da govorimo o tome koliko je usvajanje kodeksa zaista imalo smisla – kaže Srbijanka Turajlić, profesorka na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Živoslav Tešić, dekan Hemijskog fakulteta u Beogradu, kaže da usvajanje kodeksa profesionalne etike sigurno ima smisla.
– Moramo krenuti sa opomenama, jer računamo da će one imati pozitivan efekat. Hoću da verujem da će se završiti na tome i da nema potrebe za drastičnijim merama, jer ipak univerzitetska zajednica čini krem ovog društva – kaže dekan Tešić.

Međutim, studenti kažu da im usvojeni kodeks, ovakav kakav jeste, u praksi neće mnogo pomoći.
– On nam ne garantuje slobodu da prijavimo profesore, jer oni neće biti sankcionisani na pravi način. Biće im izrečena ovakva ili onakva opomena i tu je kraj.
Profesor će i dalje ostati u nastavi i verovatno pokušati da "istera pravdu" na svoj način. A posledice tog "isterivanja" snosiće studenti – kaže za "Blic" Nemanja Petrović, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

Postupak primene

Pravilnik o radu Odbora za profesionalnu etiku utvrđuje mere koje se izriču onima koji prekrše kodeks. Predviđene su tri kazne: opomena – upozorenje koje se ne objavljuje, javna opomena i javna osuda.
Javna opomena se izriče na sednicama Saveta, Senata, Univerziteta i Naučnim većima instituta. Javna osuda biće objavljena u "Glasniku Univerziteta", na sajtu BU i svim oglasnim tablama Univerziteta.

Pet kanona Etičkog kodeksa

1. Odnos prema profesiji
2. Odnos prema studentima
3. Odnos prema kolegama
4. Odnos prema instituciji
5. Odnos prema okruženju

Izvor: Blic