Susreti mladih Srbije i Republike Srpske

0
SHARE

Omadina JAZAS Novi Sad poziva mlade da se prijave na Susrete mladih Srbije pod nazivom „Za mobilnost mladih Srbije – Primena politike za mlade u praksi radi osnaživanja mobilnosti mladih“, koji će se održati u periodu od 20-24.12.2019. godine u Novom Sadu sa završnim događajem 24.12.2019. u Beogradu.

Učesnici Susreta mladih su predstavnici udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kao i jedinice lokalne samuoprave/kancelarija za mlade, koji su u svojim organizacijama na mestima juniora, podmlatka ili pozicijama koje ne donose odluke, sa namerom da se kroz Susrete ojačaju njihovi kapaciteti. Broj učesnika je ograničen na ukupno 100 učesnika, od čega 50 učesnika iz Srbije i 50 učesnika iz Republike Srpske, sa fokusom na što veću reprezentativnost udruženja i kancelarija za mlade.

Cilj trodnevnog Susreta je unapređenje mobilnost i obima međunarodne saradnje mladih između Srbije i Republike Srpske kroz primere dobre prakse na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, uspostavljanje kontakta sa sličnim i srodnim omladinskim organizacijama iz zemlje i regiona, upoznavanje sa primerima inovativnih pristupa rešavanju problema i razvoju i podsticanju partnerstava. Teme kroz koje će se navedeni cilj obraditi su:

Tema 1: Regionalna saradnja Srbija i RS

Tema 2: Digitalni svet kao mesto povezivanja mladih u regionu

Tema 3: Javni prostori kao prostori za mlade

Tema 4: Кreativno prikupljanje sredstava

Tema 5: Mobilnost mladih kroz omladinske programe

Prijave zainteresovanih učesnika su na linku: https://forms.gle/ugaV3aUWSUTkКPkQ6, do 15.12.2019. godine, nakon čega će svi prijavljeni biti obavešteni o rezultatima prijave. Za sve dodatne informacije se možete obratiti kancelariji Omladine JAZAS Novi Sad, putem mejla novi.sad@jazas.rs.