Studentski protest na Filološkom fakultetu

0
SHARE

Obaveštavamo javnost da su studenti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u ponedeljak (11-12.30 časova) održali protest u dekanatu Filološkog fakulteta u okviru kog su još jednom ponovili i predali svoje zahteve dekanki fakulteta prof. dr Ljiljani Marković.

Studenti i studentkinje Filološkog protive se odlukama donetim na sednici Nastavno-naučnog veća (1986/1, od 18.9.2017.) i zahtevaju njihovo momentalno poništenje jer ih višestruko pogađaju u novčanom smislu, te i da nisu pravno osnovane.
Taksativno izloženo, studenti traže:
1. Cenu školarine od 15.000 din. za sve studente u statusu „apsolventa“, odnosno 10.000 din. za produženu godinu na master studijama.
2. Regularni produženi šesti ispitni rok otvoren za neograničen broj ispita, kako pismenih, tako i usmenih.
Gore navedeni zahtevi nisu ekluzivitet već studenti zahtevaju ono što je uspešno primenjivano godinama unazad. Ujedno podsećaju i da se poslednjim odlukama fakulteta direktno krši zakon, budući da je u Zbirci propisa Univerziteta u Beogradu u članu šest (iz septembra 2017. godine) jasno naznačeno da je „Savet Univerziteta, odnosno fakulteta u njegovom sastavu, obavezan da utvrdi izmene školarine i cenovnika usluga za narednu školsku godinu i javno ih objavi najkasnije četiri meseca pre početka nove školske godine.“
Studenti su, iz najbolje namere za sve, zatražili da im se na zahteve odgovori ukoliko večeras, a nakon protesta održali su sastanak u zgradi fakulteta na kojem će biti reči o radikalizaciji protesta, ako njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.