Poziv za dostavljanje predloga projekata Ambasade Norveške u Beogradu

0
SHARE

Otvoren poziv: „Jačanje EU integracija u Srbiji i Crnoj Gori“ objavljen 10. maja 2017.

Svrha poziva: Opšti cilj norveške podrške zemljama Zapadnog Balkana je doprinos vladavini prava i stabilnosti kroz inicijative koje promovišu:

 

 1. Stabilnost
 • Bližu regionalnu saradnju
 • Implementaciju tranzicione pravde u regionu
 • Pomirenje
 1. Društveno-ekonomski razvoj na nivou pojedinačnih zemalja i regiona
 • Povećan ekonomski rast i konkurentnost
 • Povećani kapaciteti u oblastima ekologije/klime/energetike
 • Povećana društvena i ekonomska inkluzija marginalnih grupa
 1. Dobra uprava
 • Jačanje vladavine prava kroz izgradnju kapaciteta sudova, tužilaštava, nezavisnih kontrolnih tela i policije
 • Demokratičniji i efektivniji sektor odbrane
 • Jako i nezaviso civilno društvo i mediji
 • Osigurana prava manjina i marginalnih grupa u skladu sa medjunarodnim konvencijama; formalno i u praksi
 • Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije uspostavljena kao jedan od glavnih prioriteta vlasti

Razvojna pomoć se rukovodi i sledećim horizontalnim temama: ljudska prava, ravnopravnost i prava žena, klima i ekologija i borba protiv korupcije.

Cilj ovog poziva je da obezbedi podršku projektima u okviru tri prioritetne oblasti norveške razvojne pomoći ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i institucijama koje su uključene u promociju i jačanje EU integracija Srbije i Crne Gore. Predložene aktivnosti moraju doprineti procesu EU integracija Srbije i Crne Gore u jednom ili više navedenih poglavlja:

Poglavlje 5: Javne nabavke

Poglavlje 8: Konkurentnost

Poglavlje 23: Pravosudje i osnovna prava

Poglavlje 24: Pravda, slobode i bezbednost

Poglavlje 27: Ekologija (samo za Crnu Goru)

Poglavlje 32: Finansijska kontrola

Poglavlje 35: Ostala pitanja – normalizacija odnosa izmedju Srbije i Kosova (samo za Srbiju)

Predložene aktivnosti moraju se implementirati u Srbiji i/ili Crnoj Gori.

Ambasada će odobriti podršku izabranim partnerima na period do dve godine, sa mogućnošću produženja. Aplikacija za grant treba da bude iznad 100 000 Evra. Period implementacije projekta je do 24 meseca, od dana odobrenja aplikacije.

Ko može da aplicira?

Ministarstva, lokalne samouprave, državne institucije u Srbiji i Crnoj Gori i medjunarodne organizacije.

Organizacije civilnog društva ne mogu učestvovati u ovoj grant šemi, ali mogu biti partneri na projektima. Poseban poziv za aplikacije će biti uspostavljen za organizacije civilnog društva u kasnijoj fazi. Komercijalne organizacije se ne kvalifikuju za podršku u okviru ovog poziva, ali one mogu učestvovati u projektnim troškovima ukoliko su njihove usluge ugovorene putem javnih nabavki.

Aplikacija

Poziv na dostavljanje aplikacija je otvoren od dana objavljivanja do 1. jula 2017.

Aplikacije poslati elektronskom poštom na: projects.belgrade@mfa.no

Kada kompletna aplikacija bude primljena, podnosilac će primiti potvrdu od Ambasade. Podnosilac će putem e-maila dobiti od Ambasade obaveštenje o odluci. Imena odabranih partnera će biti objavljena na Web stranici Ambasade: https://www.norway.no/en/serbia/

Ukupna suma grant ugovora je predstavljena u norveškim krunama (NOK). Isplate će biti u evrima.

Vise informacija o pozivu na Web stranici Ambasade :

https://www.norway.no/en/serbia/norway-serbia/news-events/news2/call-for-proposals/