Konkurs „Mali grantovi 2017” – ambasada Republike Poljske

0
SHARE
Ambasada Republike Poljske u Beogradu sa zadovoljstvom obaveštava da je otvoren ovogodišnji konkurs „Mali grantovi 2017” koji se finansira iz budžeta Republike Poljske
 

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 3. aprila 2017. godine. Formular (preuzmite formular) popunjen na srpskom jeziku treba poslati na adresu: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl i adriana.vitezovic@msz.gov.pl

Informacija o izabranim projektima biće objavljena na internet stranici Ambasade RP u Beogradu. Odluku o tome koji projekti će biti podržani donosi Ministarstvo spoljnih poslova RP.

Za finansiranje projekata mogu konkurisati:

·        nevladine organizacije;

·        ustanove od javnog značaja;

·        administracija na centralnom i lokalnom nivou;

·       katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski    motivisane organizacije

Projekti u okviru „Malih grantova” treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice. Projekat treba nedvosmisleno da pokaže kakav će uticaj imati na korisnke (beneficijente), kao i da bude kompletno realizovan (uključujući i monitoring predstavnika Ambasade RP u Beogradu) do 31. decembra 2017. godine. Rezultati projekta treba da budu održivi i nakon završetka projekta. Svi projekti treba da doprinose realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020, tj.: ljudski kapital, preduzetništvo i privatni sektor, održiva poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita životne sredine.

Ambasada RP u Beogradu će u sistemu „Mali grantovi”  2017. godine realizovati projekte ukupne vrednosti od 25 000 EUR u okviru četiri tematska prioriteta poljske razvojne saradnje  navedene u „Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020”:

1) ljudski kapital:

–  poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;

– inkluzivno obrazovanje i  dostupnost visokog obrazovanja;

– građansko obrazovanje;

– socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

2) preduzetništvo i privatni sektor:

– konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;

– socijalno preduzetništvo;

– preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;

– obučavanje i stručno usavršavanje;

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:

– bezbednost prehrambenih proizvoda;

– jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;

– pristup tržištu;

– upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;

– modernizacija lokalne infrastrukture;

4)  zaštita životne sredine:

– obnovljivi izvori energije;

– energetska efikasnost;

– upravljanje vodnim resursima;

– upravljanje otpadom;

– sprečavanje posledica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;

– promocija održivog razvoja;

– borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;

– zaštita prirodnih resursa;

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja:

Adriana Vitezović
Viši referent za razvojnu pomoć i kulturu
+381 11 2065 333 (na srpskom jeziku)
adriana.vitezovic@msz.gov.pl