Poziv za učešće na konferenciji Pitanje sećanja u okviru projekta Mapiranje digitalnog kulturnog nasleđa

0
SHARE

 

36100577-16b2-4705-b2d9-eed2e172813c

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon otvara poziv za učešće konferenciji “Pitanje sećanja” i istoimenoj publikaciji

 

 

 

 

 

Rokovi za prijavu:

Konferencija – 14.05.2016.

Publikacija – 31.05.2016.

 Datum održavanja konferencije: 27.05.2016

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

Konferencija “Pitanje sećanja” se bavi savremenom pozicijom digitalne i postdigitalne medijske umetnosti i kulture. Poslednjih nekoliko godina, pitanja arhiva, sećanja, slobodnog pristupa znanju, znanja kao zajedničkog dobra i odbrana prava na znanje postaju centralne teme u održavanju emancipatorskog projekta.

Primer polaganog zaborava je i novomedijska praksa, digitalna i postdigitalna umetnost koja sama ima identitetsku krizu, tj. ne postoji konsenzus da li medijska ili digitalna umetnost uopšte spada u korpus savremene umetnosti, ili je ona posebno polje u širem kontekstu savremene umetnosti?

U našoj sredini je pokrenuto nekoliko projekata koji mapiraju i čuvaju nematerijalne umetnosti i prakse. Kome se obraćaju? Kako komuniciraju? Cilj konferencije je istražiti ove arhive i platforme, motivaciju za njihovo pokretanje i održavanje, kao i uslove u kojima funkcionišu.

Jednodnevna konferencija “Pitanje sećanja” održaće se u petak 27.05.2016. u Muzeju Savremene umetnosti u Novom Sadu.

Poziv za učešće na konferenciji otvoren je do 14.05.2016. dok je konkurs za prijavu tekstova za publikaciju otvoren do 31.05.2016.

Pravo učešća na konkursu nije ograničeno, a ulaz i učešće u konferenciji i publikaciji su besplatni.

Sve prijave vrše se onlajn. Za prijavu je potrebno popuniti formular koji možete naći na sajtu konferencije.

Više informacija o programu konferencije i onlajn prijave možete naći na:

http://questionofmemory.org/

Projekat je podržan od strane Ministarstva trgovine, turizama i telekomunikacija R. Srbije.