[ youth.rs ]

Sajt koji možda niste otkrili – manystuff.org

Svakoga jutra znam da je u svetu negde dan, a negde mrak. Svakoga jutra proveravam da li sam živ, ali pošto mogu da proveravam, znači da jesam.
Mnoge stvari se dešavaju i treba ih registrovati. Ovaj sajt to radi, i vrlo je inspirativan.

 

www.manystuff.org

Exit mobile version