[ youth.rs ]

Komplet za polaganje ECDL ispita

Kompjuter biblioteka iz Beograda objavila je komplet knjiga za pripremanje i polaganje ECDL ispita. Evropska kompjuterska vozačka dozvola (ECDL) je vodeći svetski sertifikacioni program kompjuterskih veština za korisnike računara.

“European Computer Driving Licence” (ECDL) je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti koje potvrđuje da je nosilac sertifikata u potpunosti osposobljen za korišćenje personalnog računara.

Komplet obuhvata 6 knjiga za 7 modula. Na više od 1.100 stranica, na osnovu plana i programa za ECDL, u knjigama je napisano mnoštvo primera, saveta, trikova, za polaznike kurseva koji nemaju nikakvo iskustvo u radu sa računarima i za one korisnike koji samo treba da provere svoje znanje.
Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA), koji sprovodi ECDL program na teritoriji Srbije, odobrio je štampanje ove knjige.

Izvor: PC Magazine

 

Exit mobile version