[ youth.rs ]

Međunarodni trening “Digital Literacy on Human Rights Education“

Centar za edukaciju i unapređenje društva raspisuje konkurs za odabir jednog učesnika/ce na Erazmus+ međunarodnom treningu “Digital Literacy on Human Rights Education“. Trening je namenjen omladinskim radnicima, nastavnicima, aktivistima i volonterima koji rade sa mladima iz marginalizovanih grupa. Ima za cilj da doprinese povećanju građanskog učešća u zaštiti ljudskih prava, kroz obuku o ljudskim pravima kroz primenu informaciono-komunikacionih tehnologija i unapređenje veština korišćenja socijalnih medija.

Trening će se održati od 26. novembra do 3. decembra 2015 u metropolitanskom području Kjeti-Peskara, Italiji. Pokriveni troškovi smeštaja i ishrane i maksimalno 275 evra putnih troškova se refundira nakon završetka treninga. Članarina organizaciji u visini od 10 evra će biti naplaćena prilikom refundacije putnih troškova.
Rok za prijave: 13. oktobar 2015 20:00.
Rezultati će biti objavljeni na fejsbuk stranici (https://www.facebook.com/ceud.org) 16. oktobra.

Aplikacioni formular

Exit mobile version