[ youth.rs ]

POZIV ZA „MEĐUNARODNI FORUM OMLADINSKIH ORGANIZACIJA I OMLADINSKI KAMP SESTRINSKIH GRADOVA“

Otvoren je javni poziv za učešće 4 mladih (18-25) iz Beograda (kao grada koji je pobratimljen sa Pekingom) na omladinskom forumu „2015 International Youth Organization Forum & Beijing Sister City Youth Camp“ koji će se održati u Pekingu od 19. do 25. oktobra 2015. godine.

 

 

TEMA FORUMA

Zahvaljujući pozivu Omladinske federacije Pekinga otvoren je poziv za učešće predstavnika/ca omladinskih organizacija iz Beograda na međunarodnom forumu čija je ovogodišnja tema „Omladina i vladavina prava“.

Cilj foruma je poboljšanje komunikacije, saradnje i prijateljstva između međunarodnih omladinskih organizacija kako bi proširile svoj uticaj u svetu stvarajući platformu za ostvarivanje kontakta.

Želja organizatora je da promoviše komunikaciju između mladih Kine i mladih širom sveta kako bi se osigurala vladavina prava i zaštita prava mladih.

TROŠKOVI PUTA

Kineska strana snosi troškove smeštaja, ishrane i lokalnog transporta, dok učesnici/e snose međunarodne putne troškove.

ROK ZA PRIJAVU

Prijavni obrazac popuniti i poslati zajedno sa motivacionim pismom (do 300 reči) na office@koms.rs najkasnije do utorka 25. avgusta 2015.

Prijavni obrazac preuzmite ovde: Prijavni-formular_omladinski forum Kina.

Važno: kada kucate polja se šire, a kada je potrebno da zaokružite neki odgovor, boldujte ili promenite boju.

USLOVI KONKURSA

Poziv je otvoren za 4 predstavnika/ca iz omladinskih organizacija iz Beograda starosti 18-25 godina, a aktivnosti će biti održane u Omladinskom kampu sestrinskih gradova.

Neophodno je aktivno znanje engleskog jezika.

Od kandidata/kinja se očekuje da odaberu jednu od tema:

  1. Izgradnja pravnog sistema i gradske uprave
  2. Omladinsko zakonodavstvo i omladinska politika
  3. Zaštita prava mladih i prevencija kriminala

RADUJEMO SE VAŠIM PRIJAVAMA I ŽELIMO VAM IMPRESIVAN PUT U PEKING!

Exit mobile version