[ youth.rs ]

GLOBALNI DAN GRAĐANSKE AKCIJE U BEOGRADU- GLAS

chrds-logo-newsCentar za ljudska prava i studije razvoja (CHRDS) 16. maja 2015. godine na Trgu Republike u Beogradu, u periodu od 11 do 14 časova i u Domu Omladine Beograda, sala Amerikana, u periodu od 14 do 16 i 30 časova, sa ponosom drugu godinu za redom organizuje Globalni dan građanske akcije u Beogradu- Glas (GDGA). Ovaj događaj je deo globalne kampanje koju organizuje CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) u okviru #BETHECHANGE  i Action/2015, a koja ima za cilj podizanje javne svesti o građanskom prostoru i ciljevima održivog razvoja.

Na Trgu Republike građani i građanke će se direktno uključivati u akciju i time pridružiti svoj glas hiljadama drugih ljudi i glasova širom sveta.  Nakon toga, u sali Amerikana Doma Omladine Beograda biće organizovana Dotmokratija debata koja će imati kao jedan od rezultata preporuke za unapređenje građanskog prostora i aktivizma, naročito u kontekstu ciljeva održivog razvoja.
Globalni dan građanske akcije je jedinstveni dan akcije koji se bavi pitanjem okruženja u kome civilno društvo funkcioniše i koji ima za cilj širenje i unapređenje građanskog prostora. On pruža mogućnost građanima, građankama, grupama i organizacijama, kako u Srbiji, tako i u zemljama širom sveta, da izraze svoje mišljenje o „podsticajnoj sredini“ za civilno društvo. Prošle godine je u okviru kampanje mobilisano preko 20.000 građana na ukupno 48 događaja u 26 zemalja, od čega je oko 500 građana i građanki bilo mobilisano od strane CHRDS-a u Beogradu.
Stoga Vas pozivamo da se zajedno priključimo pokretu učestvovanjem u Globalnom danu građanske akcije, a posebno Dotmokratija debati u sali Amerikani Doma Omladine Beograda u periodu između 14 i 16 i 30 časova, i na taj način damo naš doprinos naporima za unapređenje građanskog prostora i  dostizanje održivog razvoja.

Exit mobile version