[ youth.rs ]

Dvadeset i četvrti broj magazina „Liceulice“

Liceulice 024-Bratislav-Milenkovic-i-Aleksandar-SavicNovi, dvadeset i četvrti broj magazina „Liceulice“ je izašao i, kao što ste već navikli, možete ga kupiti na ulici kod naših prodavaca! I ovaj put se bavimo temama koje se na važan način dotiču svakodnevice u kojoj živimo – kako na lokalnom, tako i na globalnom planu. U skladu sa misijom našeg magazina, pre svega pokušavamo da predložimo alternativna rešenja i mogućnosti za izgradnju boljeg, pravednijeg i, ma kako to na prvi pogled patetično zvučalo, srećnijeg društva.

 

Tema kojom smo se u novom broju dominantno bavili je aktivizam i to shvaćen kao prostor za temeljnu društvenu promenu. Ovog puta nije nas zanimala samo puka svakodnevna, solidarnost, iako ne potcenjujemo i njen značaj. Dakle, u dvadeset četvrtom broju magazina “Liceulice” interesovao nas je aktivizam koji se očitava kroz ozbiljne političke akcije. Zanimalo nas je i pokušali smo – kroz različite tekstove i različite vizure – da objasnimo kako to pojedinac može živeti i raditi u skladu sa aktivističkom etikom i svetonazorom, uvek svestan da je njegova borba deo šireg konteksta, jedne šire borbe za bolji svet.

Takođe, i u ovom broju nastavljamo sa našom nedavno pokrenutom rubrikom „Pismo meni mlađoj/mlađem“. U prethodnom broju ste mogli čitati tekst Svetlane Slapšak, a u novom broju vam s ponosom predstavljamo tekst Ivana Čolovića, antropologa, etnologa i urednika izdavačke kuće „Biblioteka XX vek“.

Udvadesetičetvrtombrojumagazinamožete čitatiitekstJane Danilovićoinicijativi grupe aktivista i aktivistkinja u kojoj su prekrivali grafite mržnje u Beogradu, zatimtekstDejanaKožulakojinasupoznajesajednim nemačkim umetnikom koji je na zanimljiv način spojio antikorporacijski aktivizam sa umetnošću, kaoitekstAnje SinadinovićonašemprodavcuMirku Ondriku.

Takođe, unovombrojumožete čitatiitekstovekojinapristupačannačinobrađujučitav niz zanimljivih i važnih tema odstudentskih protesta u Makedonijiprekofenomena digitalnog aktivizma (tzv. „kliktivizma“) do političkog konteksta ovogodišnje dodele Oskara.

Kupite naš magazin jer ćete tako pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, tim činom bićete odgovorni prema društvu, ali i čitajte „Liceulice“ jer ćete tako biti odgovorni prema sebi.

Exit mobile version