[ youth.rs ]

Letnja škola – Petnica 2015.

indexpetnicaNastavljajući uspešnu tridesettrogodišnju tradiciju, Istraživačka stanica Petnica će krajem leta ove godine organizovati LETNJU NAUČNU ŠKOLU – dvonedeljni naučno-obrazovni program za učenike VIII razreda osnovnih škola.

LETNJA NAUČNA ŠKOLA je višedisciplinarni program uvođenja zainteresovanih učenika u osnovne metode nauke i istraživačkog rada. Tokom LNŠ, učenici će moći da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblasti astronomije, biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije, arheologije, matematike, psihologije, računarstva i sl. kao i kroz rad različitih radionica (računari, fotografija, novine, muzika…).

Cilj LNŠ nije da se neke stvari nauče, koliko da polaznici steknu predstavu o različitim važnim oblastima, metodama i zadacima savremene nauke. U realizaciji programa LNŠ učestvovaće više naučnih i stručnih saradnika IS Petnica.

LETNJA NAUČNA ŠKOLA održaće se od 6. do 19. septembra 2015. u objektima Istraživačke stanice Petnica.

Troškovi učešća na LNŠ iznose 22,000.- dinara po učesniku, kao i prošle godine. Ovo je oko 40% realne cene zahvaljujući sponzorima i učešću IS Petnica. Uplata sredstava će se izvršiti u Stanici prvog dana po dolasku učesnika. Time se pokriva deo troškova ishrane, smeštaja, lokalnog transporta, zdravstvene zaštite i programa. Učenici (ili njihove škole/roditelji) snose i troškove puta do Valjeva i nazad. Za učenike slabog materijalnog stanja postoji mogućnost za poseban popust po zahtevu škole.

Pravo prijavljivanja na LNŠ imaju učenici koji trenutno pohađaju VII  razred i koji pokazuju izrazito visoku sklonost i zainteresovanost za nauku i istraživački rad, samostalnost i samoinicijativnost u radu, koji solidno vladaju školskim gradivom i koji su psihofizički u stanju da dve nedelje provedu bez nadzora roditelja u novoj i drugačijoj sredini sa vršnjacima koje do tada nisu poznavali. Vrlo je važno da učenici budu lično zainteresovani.

Učenici ne dobijaju nikakve diplome i učešće na LNŠ ne donosi nikakve formalne olakšice u daljem školovanju.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15. maj 2014. Izbor učesnika će obaviti stručni tim IS Petnica najkasnije do 20. juna, a do 30. juna će izabrani učenici i njihove škole dobiti pismeni poziv sa svim detaljima u vezi dolaska, dočeka u Valjevu, prevoza do Petnice, priprema, stvari koje bi trebalo poneti i sl. Imajte u vidu da je ukupan broj mesta ograničen na 80 i da se svake godine za ovaj program prijavljuje nekoliko puta više kandidata od raspoloživih kapaciteta!

 


 

Uputstvo za nastavnike:

Letnja naučna škola je specijalan program koga Istraživačka stanica Petnica uspešno realizuje preko trideset godina i koji u sebi kondenzuje neke sadržaje i metode koji se u Petnici primenjuju u programima namenjenim srednjoškolcima i studentima. Zato je ovo program veoma visoke selektivnosti – za stvarno izuzetne koji mogu pratiti program koji je intenzivan i na višem nivou od uobičajenog rada u školi. Program će obuhvatiti oblasti kao što su arheologija, biologija, astronomija, hemija, geografija, geologija, fizika, elektronika, matematika, lingvistika, istorija, psihologija i druge uključujući teorijski i praktičan rad, izlete i rad u kabinetima i laboratorijama.

Dobro procenite imate li među sedmacima onih koji daleko odskaču od vršnjaka i koji nisu samo pametni i zainteresovani, već i samostalni, kreativni i slobodni u komunikaciji, kao i sposobni da se odvoje od roditelja i poznatog društva da bi u jednom novom i drugačijem ambijentu proveli dve nedelje. Tiha, skromna i povučena deca su neuspeh školskog sistema i teško mogu iskoristiti mogućnosti koje Petnica pruža i gde se očekuje visok stepen inicijativnosti.

Nemojte podlegati pritiscima ambicioznih roditelja koji su “sigurni i uvereni” kako baš njihovo dete mora da ide u Petnicu. Niko drugi ne može biti pouzdaniji i kompetentniji da proceni učenika od nastavnika koji decu godinama prate u radu i odrastanju.

Petnica se ovim pozivom obraća stotinama škola a broj mesta je ograničen na 80. To znači da je važno kandidate otvoreno upozoriti da je konkurencija velika i da se pri izboru neće automatski favorizovati pobednici raznih takmičenja i smotri, već će se nastojati izabrati raznolika grupa odgovarajućih ličnosti šarolikih interesovanja i iskustava.

Naš sistem selekcije je takav da će svaku prijavu pregledati nekoliko nezavisnih stručnjaka i nezavisno oceniti različite parametre kao što je stepen zainteresovanosti, predznanje, pismenost i opšta kultura, komunikativnost, samostalan rad itd.). Uključivanje učenika “preko reda” je praktično nemoguće, jer više ljudi učestvuje u izboru, pa se za intervencije lako sazna, priča se širi i to ugrožava ugled Stanice, pa to izbegavamo.

Od kandidata zahtevajte da budu spremni da u Petnici borave ove dve nedelje bez prekida i bez kašnjenja.

Nemojte nam slati decu koja će se razmetati svojim socijalnim statusom, važnošću svojih roditelja ili su skloni da na drugi način povređuju osećanja ostalih. Program koga smo zamislili i koga smo godinama izvodili zahteva solidnu i stabilnu grupu, kolektiv sastavljen od različitih pojedinaca koji se dobro slažu.

Nastojte da kandidati uredno popune formular i da autobiografiju urade što detaljnije i prilože nešto od dokaza svojih samostalnih aktivnosti i vanškolskog rada.

Exit mobile version