[ youth.rs ]

NASTAVLJA SE USAVRŠAVANJE STUDENATA BEOGRADSKIH FAKULTETA NA POLJU UMETNOSTI, NAUKE I NOVIH TEHNOLOGIJA

NELT edukativni program u G12 HUB - 2Jednogodišnji „NELT edukativni program“ pod nazivom „Interdisciplinarna saradnja kao potencijal razvoja mladih profesionalaca na polju umetnosti, nauke i novih tehnologija“, koji kompanija NELT realizuje u saradnji sa Galerijom 12 Hub (G12HUB) nastavlja se ove godine javnim predavanjem Nemanje Mosurovića „Savremena primenjena muzika“. Predavanje će se održati u subotu 14. februara sa početkom u 12 časova u „Sonic Tree“ studiju, u Vlajkovićevoj 11 u Beogradu a ulaz je slobodan za sve zainteresovane.

 

Mosurović će tokom predavanjapokušati da pojednostavi neke od ključnih fenomena na kojima se bazira saznanje o muzici i samom zvuku na jedan neuobičajeni način. Cilj jednogodišnjeg „NELT edukativnog programa“ je da se studenti upoznaju sa veštinama i tehnikama povezivanja umetnosti, tehnologije i nauke u primenjene svrhe. Pored osnovnih radionica, program obuhvata organizovane stručne posete institucijama i kompanijama kao i gostovanja umetnika, programera i uspešnih poslovnih ljudi i teoretičara kako iz Srbije, tako i iz inostranstva.

Nemanja Mosurović je završio Fakultet dramskih umetnosti, na katedri za Snimanje i dizajn zvuka. Kompozitor je muzike za veliki broj domaćih filmova, kao i reklama i dobitnik brojnih prestižnih nagrada u zemlji i inostranstvu. Od 2013. je član Srpske akademije za nauku i film, a od 2007. je član udruženja kompozitora Srbije.

Galerija 12 HUB je centar za umetnost i tehnologiju posvećen promociji i razvoju intermedijske umetnosti i performansa.

Exit mobile version