[ youth.rs ]

Nagrađene kompanije koje su pomogle nakon poplava

Nagrada za korporativno volontiranje koja je ove godine posvećena angažovanju u otklanjanju i ublažavanju posledica poplava dodeljena je 16. decembra u Rezidenciji Ambasadora Kraljevine Švedske. Ovogodišnji dobitnici nagrada su kompanije: Erste Banka, Societe Generale Srbija, Coca-Cola sistem, Philip Morris, Lafarge, GSK, Strauss Adriatic, Eurobank, Delta Holding i Meris.

 

 
Za manje od šest nedelja prikupljanja pomoći za poplavljene u Srbiji prikupljeno je dva puta više sredstava u odnosu na filantropska davanja za celu 2013. godinu. Pored nezapamćenog odziva poslovnog sektora kada su novčane donacije u pitanju, kompanije su imale ključnu ulogu i u stavljanju na raspolaganje svojih resursa – opreme i mehanizacije, proizvoda, kao i vremena i veština svojih zaposlenih u kritičnim trenucima. Nakon prestanka vanrednog stanja,  mnoge kompanije nastavile su da kroz volonterske programe omogućavaju svojim zaposlenima da se angažuju u otklanjanju posledica poplava, imajući u vidu da je rad volontera za mnoge aktivnosti, kao što je rasčišćavanje terena i dalje bio ključan. Iako u uslovima otežane koordinacije potreba na terenu, većina kompanija uspostavila je partnerstva sa organizacijama i institucijama sa kojima je tesno sarađivala pri određivanju i odgovoru na aktuelne potrebe. 
Ovogodišnja Nagrada za korporativno volontiranje posvećena je kompanijama koje su omogućile zaposlenima da svoje vreme, znanja i veštine upotrebe za otklanjanje i olakšavanje posledica poplava. Imajući u vidu važnost angažovanja poslovnog sektora, koji zahvaljujući svom organizacijskom znanju može brzo i efikasno da odgovori u vanrednim situacijama, specijalna priznanja su dodeljena svim kompanijama koje zadovoljavaju uslove konkursa. 
Nagrada je dodeljena u okviru međunarodne konferencije o društveno odgovornom poslovanju CSR Forum. Na ceremoniji dodele, gostima se zvanično obratio Ambasador Kraljevine Švedske Krister Asp.
Nagrada za korporativno volontiranje ustanovljena je 2011. godine povodom Evropske godine volontiranja, kada je dodeljena na evropskom nivou u 23 zemlje. Forum za odgovorno poslovanje (bivši Forum poslovnih lidera Srbije) i Smart kolektiv nastavili su da nagradu dodeljuju jednom godišnje u Srbiji  s ciljem da se nagrade i promovišu one kompanije koje ulažu u lokalnu zajednicu kroz lično angažovanje svojih zaposlenih, razvijajući konstruktivna partnerstva sa organizacijama i institucijama u lokalnoj zajednici. 

Forum za odgovorno poslovanje (bivši Forum poslovnih lidera Srbije) od svog osnivanja 2008. godine promoviše korporativno volontiranje. Kao rezultat, mnoge kompanije danas imaju razvijenu kulturu volontiranja i programe u koje se rado uključuju njihovi zaposleni. Samo u 2013. godini,  kompanije članice Foruma za odgovorno poslovanje sprovele su preko 50 projekata uključivši 4155 zaposlenih, što znači da je svaki peti zaposleni pružio podršku nekom društvenom cilju zahvaljujući svojoj kompaniji

Exit mobile version