[ youth.rs ]

KONKURS ZA DODELU GODIŠNJE VOLONTERSKE NAGRADE

Volontersku nagradu dodeljuje Regionalni volonterski centar – Pančevo uz podršku Počasnog žirija koji čine ugledni pojedinci iz zajednice, čija će uloga biti da izvrše selekciju kandidata i donesu odluku o nagradama.

 

Regionalni volonterski centar – Pančevo poziva udruženja, ustanove, institucije i poslovne organizacije da predlože kandidate za dodelu godišnjih volonterskih nagrada za područje Južnog Banata u sledećim kategorijama:

  1. Nagrada za NajVolontera/ku (prijavni formular)
  2. Nagrada za NajVolontersku akciju (prijavni formular)
  3. Nagrada, NajKompanija, za doprinos korporativnog sektora razvoju volonterizma (prijavni formular)

Dodeljuje se pojedincima, koji su volonterskim radom doprineli delovanju za opšte dobro na teritoriji Južnog Banata u periodu od 1. novembra 2013. godine do 1. novembra 2014. godine. NajVolontera/ku mogu predložiti neprofitne organizacije (udruženja, fondacije, ustanove ili institucije sa teritorije Južnog Banata).

Dodeljuje se udruženjima, neformalnim grupama, koje su realizovale volontersku akciju na teritoriji Južnog Banata u periodu od 1. novembra 2013. godine do 1. novembra 2014. godine. Volonterske aktivnosti mogu da budu iz sledećih oblasti: Prevencija zavisnosti, Socijalne aktivnosti za decu i mlade, Briga o starijima, Kultura i umetnost, Zaštita okoline, Zaštita i zbrinjavanje životinja, Briga o siromašnima.

Dodeljuje se kompanijama koje su podržale volonterske projekte na teritoriji Južnog Banata u periodu od 1. novembra 2013. godine do 1. novembra 2014.

Konkurs je otvoren do 28. novembra 2014. godine, kriterijumi za dodelu nagrada nalaze se na sledećem linku: http://bit.ly/kriterijumi. Nagrade će biti uručene na „Sajmu volontera i organizatora volontiranja“,koji će se održati u dvorani „Apolo“ u Pančevu, 5. decembra 2014. Godine.

Prijave slati do 28. novembra na e-mail office@rvc.rs .

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti Bojani Čajka na telefon: +381 64 23 58 176 ili putem elektronske pošte bojana.cajka@gmail.com.

Prijave se mogu slati poštom, e-mailom ili dostaviti lično na dole navedenu adresu.

Adresa: Svetog Save 10, 26000,Pančevo; Tel: +381 63 305 816; e-mail: office@rvc.rs; sajt: rvc.rs

Exit mobile version