[ youth.rs ]

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu Nacionalne strategije za mlade 2015-2025

thumbmlsadiMinistarstvo omladine i sporta poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i da upute svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Odlukom Vlade Republike Srbije, 31. jula 2014. godine, obrazovana je Radna grupa za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje za period od 2015. do 2018. godine koja je kroz rad  osam tematskih grupa (oko 80 učesnika iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, stručnjaka za omladinsku politiku izabranih putem javnog poziva i predstavnika mladih) i niz konsultacija sa zainteresovanim subjektima omladinske politike  izradila Prvi radni nacrt Nacionalne strategije za mlade koji je 2. oktobra postavljen na zvaničnu internet stranicu Ministarstva omladine i sporta kako bi svi zainteresovani mogli da popunjavanjem obrasca za komentare daju svoje sugestije.

Prosleđeni su pozivi kancelarijama za mlade i udruženjima iz Jedinstvene evidencije da proslede komentare na radni nacrt. Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa resurs centrima programa Mladi su zakon, tokom oktobra organizovalo 14 okruglih stolova na kojima je razmatran prvi radni nacrt strategije.

Na okruglim stolovima učešće je uzelo oko 1300 predstavnika lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privrednih subjekata, medija, stručne javnosti i mladih.

Poseban, 15. okrugli sto je bio organizovan sa međunarodnim partnerima. Svi komentari koji su pristigli i onlajn i izneti na okruglim stolovima bili su razmatrani od strane Radne grupe i tematskih grupa, tako da je do kraja oktobra pripremljen Predlog nacionalne strategije za mlade 2015-2025.

Javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije za mlade 2015-2025 sprovodi se od 5. do 25. novembra 2014. godine kroz organizovanje tribina i okruglih stolova i dostavljanje onlajn komentara. Predlozi, inicijative, sugestije i komentari dostavljaju se do 25. novembra popunjavanjem obrasca za komentare i slanjem elektronskim putem na adresu omladina@mos.gov.rs.

Sastavni deo ovog javnog poziva čine:

Dokumenta za javnu raspravu možete preuzeti OVDE.

Exit mobile version