[ youth.rs ]

Prijave za „Školu omladinskog preduzetništva“

student25Društvo za razvoj dece i mladih – OTVORENI KLUB otpočeo je sa realizacijom projekta „Škola omladinskog preduzetništva“. Projekat će biti realizovan u periodu od septembra 2014. do januara 2015. godine, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti mladih u Srbiji njihovim podsticanjem da aktivno traže posao kroz samozapošljavanje i omladinsko preduzetništvo.

 

Projekat obuhvata podsticanje mladih da pokreću inicijative u oblasti omladinskog preduzetništva kroz trening edukacije i mentorski rad za izradu biznis planova, sa ciljem smanjenja stope nezaposlenosti, posebno mladih iz osetljivih grupa i nerazvijenih regiona u Srbiji. Trening edukacije biće održane krajem oktobra i početkom decembra 2014. godine za ukupno 50 mladih nezaposlenih uzrasta od 18 do 30 godina sa područja Niša i drugih delova Srbije.

Projektom će biti obuhvaćeno i promovisanje omladinskog preduzetništva putem edukativne brošure i TV emisije sa primerima dobre prakse mladih preduzetnika, koje će mladima pomoći da dođu do potrebnih informacija iz ove oblasti.

Zainteresovani nezaposleni mladi, uzrasta od 18 do 30 godina, za učešće na trening edukaciji mogu preuzeti prijavni formular na ovom linku.

Detaljne informacije o projektu „Škola omladinskog preduzetništva“ možete pronaći na ovom linku.

Exit mobile version