[ youth.rs ]

Poziv za mentorski klub “LOKOMOTIVE”

mjuza44JAVNI POZIV za prijavu kanidata i kandidatkinja za MENTORSKI KLUB “LOKOMOTIVE”

 

U želji da se osnaže mladi za aktivnije uključivanje u društveni život, kroz obezbeđivanje podrške neformalnim grupama da razviju i realizuju svoje ideje koje su usmerene na pozitivne promene u zajednici i/ili životu mladih, pokreće se program pod radnim nazivom “LOKOMOTIVA”.

Prva aktivnost “LOKOMOTIVE” je formiranje Mentorskog kluba – tima mladih koji imaju iskustva u realizaciji projekata i zainteresovani su da pruže pomoć neformalnim grupama u razvijanju njihovih ideja.

Članovi i članice Mentorskog kluba imaće priliku da učestvuju u:

– kreiranju kampanje,

– radu komisije koja će vršiti odabir pristiglih ideja neformalnih grupa,

– pružanju savetodavne podrške grupama prilikom realizacije akcija.

Aktivnosti mentorskog kluba trajaće od sredine jula, do kraja decembra 2014. godine. Volonterski angažman ne bi bio duži od, u proseku, 3 sata nedeljno.

Osim sticanja iskustva, svi članovi i članice Mentorskog kluba dobiće mogućnost da unaprede svoje znanje kroz obuke o timskom radu i liderstvu, upravljanju projektima i organizacijom, veštinama odnosa sa javnošću, kao i na druge teme, u skladu sa interesovanjima i potrebama grupe.

Javni poziv otvoren je za sve mlade do 30 godina starosti, sa teritorije grada Novog Sada,  koji imaju minimum šest meseci iskustva u omladinskom aktivizmu i radu na realizaciji projekata.

Prijavni formular nalazi se na adresi https://docs.google.com/forms/d/1JTIt4itgminLtNtVyKOEF93mg63ZodSa_cvw82FIjn4/edit#

Javni poziv otvoren je do ponedeljka 14. jula 2014. godine.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj 064 164 2156 (Višnja Nežić) ili putem mejla na adresu hmm.novisad@gmail.com.

Program “LOKOMOTIVA” realizuje  udruženje “HMM…” u saradnji sa udruženjima “BalkanIDEA Novi Sad” i “EDIT centar” – projekat “INFOPOLIS”, a uz finansijsku podršku Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade.

Exit mobile version