[ youth.rs ]

Poziv za okrugli sto “Pravo na kulturu”

book127. jun 2014.
13:00-15:00 časova
Dvorana Apolo (Maksima Gorkog 6, Pančevo)

Dom omladine Pančevo i Grupa „Hajde da…“ vas pozivaju na okrugli sto “Pravo na kulturu”.
Cilj okruglog stola je da prisutni informišu jedni druge o do sada postignutim rezultatima na polju primene inkluzivnih principa u domenu kulture, šta podrazumeva ostvarivanje prava na kulturu, kao i koje je uslove potrebno ostvariti da bi se realizovalo ovo pravo osoba sa invaliditetom/hendikepom/teškoćama.
Na početku okruglog stola će biti prikazan deo rezultata inkluzivnih plesnih radionica koje će biti realizovane u Pančevu od 23.-26. juna.
Facilitatorka razgovora na okruglom stolu: Milena Jerotijević
Projekat su finansijski podržali Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja

Exit mobile version