[ youth.rs ]

Studentski konkurs za pisanje tekstova “Ženska prava”

Otvorena komunikacija poziva studente svih univerziteta na konkurs za pisanje tekstova na temu “Ženska prava” u okviru projekta “Otvoreni univerzitet“. Borba za ravnopravnost žena i muškaraca je odavno počela i postignuti su važni rezultati, ali ostalo je još dilema koje nisu rešene. Šta je feminizam danas, koliko su delotvorne metode pozitivne diskriminacije, da li žene prihvataju “muška pravila” i kako se shvata ženstvenostsu samo neke od tema o kojima se vode žive rasprave. Stoga pozivamo sve studente da kažu svoj stav i učestvuju na konkursu.

 

Radove možete pisati ili snimiti na jednu od sledećih tema:

1.     Dostignuća i budućnost feminističkog pokreta

2.     Radna i socijalna prava žena

3.     Žene u javnoj sferi – prava, zastupljenost, mogućnosti 

4.     Reproduktivna prava i seksualne slobode žena

5.     Predstavljanje žene u popularnoj kulturi

6.     Uloga i položaj žene u porodici

Tekst između 500 i 1500 reči ili video blog u trajanju od 5 do 15min treba poslatido 25. aprilana e-mailouniverzitet@gmail.comsa oznakom teme na koju pišete. Svi radovi će biti objavljeni nawww.ouniverzitet.wordpress.com. Autori dva najbolja rada biće pozvani da kao govornici učestvuju na javnoj tribini i njihovi radovi će biti objavljeni u godišnjoj publikacijiOtvorenog univerziteta.

 

Više informacija potražite na našoj Fejsbuk straniciwww.facebook.com/Otvoreniuniverziteti na sajtuwww.ouniverzitet.wordpress.com

ProjekatOtvoreni univerzitetje zamišljen sa namerom okupi sve eksperte, profesore, studente i druge društveno odgovorne aktere, sa idejom da oni daju svoj doprinos kritičkoj analizi društvenih problema. Partner na projektu jeHrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja(HERMES) preko koje se povezujemo sa studentima iz Hrvatske i ohrabrujemo razmenu mišljenja tako što i oni imaju priliku da pišu radove za konkursOtvoreni univerziteti učestvuju na tribinama. Projekat se radi uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Projekat podržavaFond za otvoreno društvo.

Exit mobile version