[ youth.rs ]

Poziv za učešće u radionici “Najznačajnija promena”

U subotu 25. januara u Beogradu, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) organizuje radionicu „Najznačajnija promena“ – MSC (The Most Significant Change).


Radionica ima za cilj da okupi mlade ljude i čuje njihove priče o tome šta su naučili tokom učešća u programima neformalnog učenja i omladinskog rada kao i o tome kako su im ta učenja pomogla u pronalaženju posla. Zato je radionica namenjena isključivo zaposlenim mladim osobama koje su bile uključene u programe neformalnog obrazovanja i omladinskog rada.
Radionica „Najznačajnija promena“ realizuje se u okviru istraživanja „Uticaj neformalnog učenja u omladinskom radu na sticanje kompetencija za bolju zapošljivost mladih“, koje NAPOR sprovodi u saradnji sa USAID projektom održivog lokalnog razvoja, Ministarstvom omladine i sporta i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.
Prijave za radionicu traju do 22. januara.

Zašto najznačajnija promena?
Najznačajnija promena (MSC) je istraživača tehnika koja se bazira na svakodnevnoj komunikaciji (poput odgovora na pitanje: “Šta ima novo?).
Naime, nekad nam indikatori ne pomažu da steknemo kvalitativni uvid u promene i zbog toga istraživanje dopunjujemo MSC. MSC dakle ne zamenjuje druge metode već ih samo upotpunjuje, posebno kada su rezultati neočekivani.

Kako se prijaviti za učešće u radionici?

Ukoliko želiš da se prijaviš za učešće u radionici, molimo te da nam pošalješ svoju kratku priču koja opisuje šta si naučio/la tokom učešća u programima neformalnog učenja i omladinskog rada i kako su ti ta učenja pomogla da dobiješ posao i zatim budeš uspešan/na svom radnom mestu.

Priče treba da budu o promenama (znanja, veština, stavova, vrednosti…) koje su se dogodile tokom ili zahvaljujući učešća u programima neformalnog učenja i omladinskog rada, a koje su zanimljive, korisne i inspirativne za sve mlade ljude.

To na primer može biti situacija na poslu kada su ti iskustva iz neformalnog učenja i omladinskog rada bila posebno korisna za uspešno rešavanje radnih zadataka ili nešto drugo što smatraš važnim.
Idealno bi bilo da priče sadrže sledeće informacije:
–    Ko je ispričao priču (npr. ”računovođa, 30 godina”; molimo bez korišćenja imena)?
–    Koje su to korisne promene ili uspesi nastali zahvaljujući iskustvu stečenom kroz učešće u programima neformalnog učenja i omladinskog rada?
–    Koja se to situacija dogodila na radnom mestu zahvaljujući ovim promenama?
–    Kada se dogodila?
–    Zašto je taj događaj bio važan?

Priču dugu oko pola stranice kao i tvoje kontakt podatke možeš poslati do 22. januara 2014. godine na e-mail adresu sever@dzigurski.info.

Kako je zamišljena radionica?

Tokom radionice ćemo čitati priče i diskutovati o njima, kao i o faktorima koji su uticali na promenu i koristima od ovih promena.
Neke od izabranih priča će možda dodatno biti diskutovane tokom predstojećih dubinskih intervjua u okviru istraživanja, a neke će se možda naći i u izveštaju istraživanja.

Satnica radionice

11:00 – 12:30 Uvod/Upoznavanje/Čitanje priča

12:30 – 13:00
Pauza

13:00 – 15:00 Diskusija o pričama/Zatvaranje

Napomene:
Informacije o tačnom mestu održavanja radionice ćemo dostaviti uz potvrdu o učešću u radionici.
Za refundaciju putnih troškova potrebno je da priložite autobusku kartu ili račun za gorivo u iznosu ne većem od 10 dinara/kilometar.
Obezbeđeno je osveženje tokom radionice.
Ukoliko budemo imali više prijava od mogućeg broja učesnika/ca, nećemo biti u prilici da pozovemo sve prijavljene osobe.

Kontakt osoba
Za eventualna pitanja i nedoumice, obratite se Severu Džigurskom.

sever@dzigurski.info
063.551874

Exit mobile version