[ youth.rs ]

Prijavi se da zajedno proglasimo Marfijev zakon nevažećim!

Seminar “Znanjem protiv Marfija” održade se po tredi put 21. i 22. decembra, u organizaciji FONovog centra za razvoj karijere. Tema seminara je strah od javnog nastupa, oblast od izuzetnog značaja za pripremu studenata za poslovni svet. Kroz predavanja reminentnih stručnjaka izanimljive radionice, učesnici de imati priliku da se bolje upoznaju sa samim konceptom javnog
nastupa, da saznaju do kakvih sve neplaniranih situacija može dodi prilikom prezentovanja inauče kako ih izbedi, odnosno kako ne dozvoliti da u velikoj meri utiču na javni nastup.

Brojna istraživanja su pokazala da čak 90 procenata ljudi kao jedan od najvedih strahova u životunavode strah od javnog govora. Upravo zbog toga je nastao ovaj projekat, sa ciljem da pomognestudentima da se suoče sa strahom i prevaziđu ga. Pored toga, ideja je da se ukaže na probleme i nepredviđene situacije koje mogu da se jave tokom javnog nastupa, kao i na to kako prezenter treba da se ponaša u takvim situacijama. U okviru kreativnih radionica, učesnici seminara dobijaju priliku da primene naučeno i steknu veštine koje de njihove javne nastupe učiniti kvalitetnijim, a za najistaknutije učesnike radionica obezbeđene su simbolične nagrade.
Velika nam je čast da najavimo da de na seminaru učestvovati:

Tatjana Vojtehovski

Ivan Bekjarev

van Zeljković

Branko Veselinović

Voja Nedeljković

Srđan Karanović

Snežana Subotić

Miloš Milovanović

Veljko Jovanović

Nataša Milivojević

Pozivamo sve zainteresovane studente Beogradskog univerziteta da se prijave za seminar „Znanjem protiv Marfija“. Više informacija o samom seminaru i načinu prijavljivanja možete
pronadi na sajtu www.fonovcentar.rs.

Exit mobile version