[ youth.rs ]

Voljno!!!

Kampanju Voljno pokrenuli su krajem 2006. godine Regionalni centar za prigovor savesti Vojvodine, Stani pani kolektiv i grupa zainteresovanih pojedinaca, uz podršku Regionalne mreže “Prigovor za mir“ i lokalnih aktivističkih grupa. Cilj kampanje je da doprinese demilitarizaciji države, promovišući ideju ukidanja obaveznog služenja vojnog roka.

U okviru kampanje Voljno, do kraja ove godine biće organizovane ulične akcije i tribine koje će se dešavati u Novom Sadu i Beogradu u cilju informisanja javnosti o razlozima za ukidanje regrutne vojske. U istom periodu biće organizovan i okrugli sto u Beogradu, čiji je cilj pokretanje političkih partija na dijalog o ovom pitanju. Ova dešavanja biće praćena istraživanjem stavova građana i građanki prema ukidanju obaveznog služenja vojnog roka i demilitarizaciji uopšte. Kampanja će zvanično biti predstavljenja u beogradskom Domu Omladine, u sredu, 13. decembra u 19h. Za više informacija posetite sajt www.voljno.org

Exit mobile version