[ youth.rs ]

Seminar „Karijera bez barijera“

Fon-ov centar za razvoj karijere će u periodu od 15-17.novembra održati seminar unapređenja „soft skills“, odnosno „mekih veština“, koje su potrebne svakom poslovnom čoveku kako bi se profesionalno razvijao i napredovao.

Cilj ovog projekta je da studentima bolje objasni sam koncept „soft skills“ veština i pomogne im da se profesionalno usavrše kako bi kasnije mogli da se plasiraju visoko u konkurentskoj borbi na samom tržištu. Neke od tema koje će biti obrađene na ovom seminaru su : komunikacione i liderske veštine, rešavanje konflikata, upravljanje vremenom i mnoge druge.
Projekat se sastoji iz 2 dela: „treninga“ i „radionica“. Prva dva dana projekta biće realizovana kroz interaktivna predavanja u kojima će učesnici moći bolje da se upoznaju sa osnovnim ciljem seminara i „soft skills“ veštinama uopšte.
Poslednji dan seminara, kada će biti održana i radionica, namenjen je primeni stečenog znanja u konkretnim realnim situacijama u kojima se možemo naći u toku naše buduće karijere, rešavanjem različitih problema što je najbolje moguće uz pomoć predavača iz nekih od vodećih kompanija na našem tržištu kao što su Dragana Bačanek (Life coach), Edin Veljović (PWC), Svetlana Nikolić (Spin team), Dragana Đermanović i P&G.

FON-ov centar za razvoj karijere osnovan je na Fakultetu organizacionih nauka i već devet godina okuplja proaktivne studente spremne da preuzmu inicijativu i da kroz posvećenost i timski rad napreduju i usavršavaju se u profesionalnom smislu. Bavi se obezbeđivanjem potrebnih znanja, veština i iskustava neophodnih za razvoj individualnih karijera i pružanjem podrške studentima pri stručnom usmeravanju i zapošljavanju.
Za više informacija o seminaru i FON-ovom centru za razvoj karijere posetite veb sajt www.fonovcentar.rs

Exit mobile version