[ youth.rs ]

U PRAV(n)I ČAS!

Saopšti nam svoje probleme na školskim časovima!
Srednjoškolci za srednjoškolce projekat – „U PRAV(n)I ČAS!“ – upoznavanja sa pravima i obavezama učenika/ca na školskom času!

Poruku nam možeš poslati putem FB: U pravni čas
ILI anonimno na:
upravnicas@gmail.com

Ne propusti priliku. Ovo se tiče svih nas!
Unija srednjoškolskih učeničkih parlamenata grada Pančeva

Exit mobile version