[ youth.rs ]

Konkurs pod nazivom „Podrška istraživačko-analitičke prakse u oblasti socijalne zaštite“

Udruženje istraživača socijalnih prilika – MREŽA ISP raspisuje konkurs pod nazivom „Podrška istraživačko-analitičkeprakse u oblasti socijalne zaštite“. Osnovni cilj ovog konkursa je da podrži izradu analiza koje mogu unaprediti socijalno-zaštitnu praksu

Svrha konkursa je podsticanje kreativnih potencijala stručnih radnika i saradnika za istraživačko-analitičku praksu i korišćenje postojeću istraživačku građe za sistematizovanje iskustava, kapitalizaciju znanja i kreiranje novih ideja za unapređivanje politike i prakse u oblasti socijalne zaštite.

Pozivaju se stručni radnici i saradnici svih profesionalnih profila da kandiduju projekte u kojima će, u formi naučno-istračivačkog, istraživačko-analitičkog i/ili stručnog rada, sistematizovati i uopštiti svoje iskustvo i iskustvo svojih kolega u datoj sredini. Mogućnost da se prijave na ovaj konkurs imaju pojedinci i/ili timovi istraživača/ica sa iskustvom u socijalno-zaštitnoj delatnosti u javnom i/ili neprofitnom sektoru.

Pogledajte/preuzmite tekst konkursa (58 kB)

Prijave Predloga projekta podnose se isključivo u elektronskom formatu na adresu: office@mrezaisp.org.

Rok za podnošenje predloga projekta je 15. septembar 2013. godine

Exit mobile version