[ youth.rs ]

Konkurs za učešće na treningu – Borba protiv diskriminacije mladih žena u procesu zapošljavanja

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) i Kancelarija za mlade Grada Beograda raspisuju: konkurs za učešće na treningu u sklopu projekta Borba protiv diskriminacije mladih žena u procesu zapošljavanja

Svesni problema diskriminacije sa kojim se suočavaju mlade žene u procesu zapošljavanja, počinjemo sa ostvarivanjem projekta kojim ćemo temeljno istražiti ovu temu. Projekat će uključivati niz različitih aktivnosti, od sprovođenja istraživanja na pomenutu temu, preko održavanja trоmodulnog treninga za 20 mladih žena sa područja Grada Beograda, a potom i predstavljanje rezultata istraživanja javnosti. Sve aktivnosti će imati za cilj pokretanje šireg društvenog dijaloga na ovu temu.

CDDRI iza sebe ima niz uspešno sprovedenih projekata i obuka za mlade, a po prvi put organizuje obuku namenjenu isključivo ženama. Tromodulnim treningom CDDRI želi da osnaži i obuči 20 mladih žena sa područja Grada Beograda da prepoznaju i da se uspešno suprostave svim oblicima diskriminacije kojima su izložene u procesu zapošljavanja, a sve to uz pomoć razvijanja ličnih znanja, veština i svesti o ovom društvenom problemu.

Trening je namenjen svim mladim ženama, bez obzira na nivo obrazovanja, radno iskustvo ili studentski status, a koje trenutno nisu u radnom odnosu.

Učesnice će proći obuku iz oblasti:

Prvi modul (28. i 29.09.2013):

 

Drugi modul (od 10. do 13.10.2013):

 

Treći modul (26. i 27.10.2013) :

 

Profil učesnica:

 

Mesto i termini održavanja treninga će biti naknadno objavljeni i poznati izabranim učesnicama.

Metode koje će biti korišćene tokom obuke su predavanja i radionice koje će voditi stručni treneri.

CDDRI će u procesu selekcije vrednovati sve vrste različitosti kandidatkinja i voditi računa o obrazovnoj i starosnoj zastupljenosti kandidatkinja.

Sve zainteresovane kandidatkinje treba da pošalju ispunjenu prijavu elektronskim putem na adresu sbudisamilenkovic@cddri.org do 15.09.2013. godine. O rezultatima izbora učesnica ćete biti obaveštene 18.09.2013. godine.

Svaka poslata prijava mora da bude kompletna, lično popunjena i poslata od strane kandidatkinje koja se prijavljuje. Nepotpune i neblagovremeno poslate prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi sa treningom i projektom možete da uputite na sbudisamilenkovic@cddri.org.

Exit mobile version