[ youth.rs ]

Omladinski centar grada Novog Sada

Omladina JAZAS-a Novi Sad je 12. avgusta 2013. godine, na Međunarodni Dan mladih, pokrenula Omladinski centar grada Novog Sada, uz podršku grada Novog Sada.

Omladinski centar grada Novog Sada je jedinstven prostor u gradu u okviru kojeg će se mladima kroz razne programske sadržaje pružiti mogućnost da kvalitetno provode slobodno vreme. Takođe, prostor je stvoren i za aktivan rad mnogih organizacija u gradu. Sve aktivnosti centra biće usmerene ka mladima, sa ciljem poboljšanjem uslova života mladih i brige o njihovom zdravlju.

 

 

Kako je planirano, organizacijama na teritoriji Novog Sada koje se bave omladinskim radom i radom sa mladima, biće ponuđeno da se zajedno lociraju na jednom mestu, gde će se sistemski i planski povezati u okviru Omladinskog centra. Na taj način, mladima grada Novog Sada biće ponuđen mnogo veći obim programa i mnogo više sadržaja, a organizacije će lakše da organizuju svoj rad i pojačaju brigu za mlade. Osnovne programske aktivnosti će mladima nuditi mogućnost unapređenja obrazovanja, ali će, takođe, u okviru Centra, moći da organizuju razna interaktivna okupljanja kao što su tribine, radionice, izložbe, promocije i slično.

 

Postojanjem ovakvog Centra, Novi Sad među prvima u Srbiji dobija prostor za mlade i time sebe stavlja u rang mnogih evropskih gradova i zemalja koji ovakve programe razvijaju već decenijama.

Exit mobile version