[ youth.rs ]

Konkurs MLADI I SELO

Centar za unapređenje preduzeništva mladih, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta objavljuje konkurs za finansiranje mini projekata koji podstiču omladinski aktivizam u ruralnim sredinama „MLADI I SELO“

Konkurs je otvoren od 20. juna do 31. jula 2013. godine!

Prijavite se!

 

KONKURS

MLADI I SELO

za finansiranje
MINI PROJEKATA
KOJI PODSTIČU OMLADINSKI AKTIVIZAM U RURALNIM SREDINAMA

 

TEME KONKURSA

Cilj konkursa MLADI I SELO je razvijanje novih omladinskih inicijativa koje će uključiti mlade iz ruralnih sredina, kao i popularizacija ruralnog turizma Srbije.

Omladinski projekti treba da pokriju neku od sleećih tema:

MLADI I POLjOPRIVREDA:

• „Moja farma“
• „Moja bašta“
• „Moj špajz“

MLADI I TRADICIJA:

• Promocija starih muških i ženskih zanata
• Savremeni način odevanja sa motivima srpske (nacionalne i lokalne) narodne nošnje
• Promocija tradicionalnih srpskih (nacionalnih i lokalnih) jela i receptura
• Promocija srpskih (nacionalnih i lokalnih) muzičkih elemenata (instrumenata, igara, pesama i sl.)

MLADI I RURALNI TURIZAM:

• Uređivanje i promocija etno objekata (stare vodenice, vetrenjače, mlinovi, etno kuće i sl.)
• Organizovanje i promocija lokalnih događaja i akcija (vašari, kosidbe, seoske slave, dani kojima se slave i promovišu proizvodi po kojim je kraj poznat i sl.)
• Organizacija takmičenja/nadmetanja.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje tri člana uzrasta između 15 i 30 godine iz ruralnih područja sa teritorije Republike Srbije, pri čemu neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

ŠTA DOSTAVLjATE NA KONKURS

Na konkurs se dostavlja popunjen prijavni formular.

 

KAKO DA SE PRIJAVITE?

1. Popunjen prijavni formular pošaljite elektronskim putem na sledeću email adresu: office@cupm.org.rs sa naznakom „MLADI I SELO – prijava na konkurs“ ili
2. Popunjen prijavni formular pošaljite poštom na sledeću adresu:

Centar za unapređenje preduzetništva mladih
Vrtlarska 17/39
11080 Zemun, Beograd
Sa naznakom: „MLADI I SELO – prijava na konkurs“

(Važno je da znate da će u razmatranje biti uzete samo potpuno popunjene prijave, a prijave koje su podnete van roka za konkurisanje, sadrže netačne podatke ili su dostavljene na način koji nije u skladu sa pravilima konkursa, neće biti razmatrane)

Smernice za konkurisanje možete preuzeti ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Centru za unapređenje preduzetništva mladih putem elektronske pošte na email: office@cupm.org.rs, ili telefonom na broj: 061/30-66-777.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PREDLOŽENIH IDEJA

• Cilj omladinskog projekta (tačka 1 prijavnog formulara)
• Broj mladih uključenih u omladinski projekat (tačka 2 prijavnog formulara)
• Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 3 prijavnog formulara)
• Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog projekta (tačka 4 prijavnog formulara)
• Mogućnost finansiranja (tačka 5 prijavnog formulara)

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANjA PROJEKATA

Predloženi omladinski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 15. avgusta do 15. oktobra 2013. godine.

Vrednost jednog omladinskog projekta može iznositi između 50.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:
• Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem prijave, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
• Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
• Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, štampanje materijala i troškovi prevoza.

PROCENA I ODABIR PROJEKATA

Po zatvaranju konkursa, petočlana Komisija koju formira Centar za unapređenje preduzetništva mladih će odabrati između 10 i 15 omladinskih projekata kojima se podstiče omladinski aktivizam u ruralnim sredinama i koji će biti finansirani u okviru kampanje MLADI I SELO u ukupnom iznosu od 1 milion dinara.

Prilikom selekcije vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti, kao i ravnomernoj zastupljenosti zadatih tema konkursa.

Konkurs je otvoren od 20. juna do 31. jula 2013. godine!

Rezultati konkursa biće objavljeni 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih, nakon odluke Komisije.

Lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji omladinski projekti će biti finansirani će biti objavljena na sajtu Centra za unapređenje preduzetništva mladih: www.cupm.org.rs i omladinskom Internet portalu www.zamislizivot.org.

AKTIVNOSTI KOJE SLEDE:

• Promocija Programa podrške mladima u ruralnim područjima kroz:

• Organizacija sajma proizvoda i usluga u okviru kampanje MLADI I SELO u cilju obeležavanja „Međunarodnog dana hrane“ – 16. oktobar 2013. godine
• Formiranje reprezentativnog saveza mreže ruralnih omladinskih udruženja iz cele Srbije koje bi se bavilo podsticanjem udruživanja mladih u okviru srodnih oblasti ruralnog razvoja u cilju planiranja i sprovođenja zajedničkih razvojnih inicijativa i predstavljanja Srbije u inostranstvu (Asocijacija ruralne omladine Srbije).

Exit mobile version