[ youth.rs ]

Konkurs za Studentsku letnju praksu – Kragujevac

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca realizovaće se program Studentske letnje prakse. Studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija će imati priliku da ovog leta steknu svoja prva praktična iskustva.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:

1. 01-31. jul 2013. godine
2. 01-31. avgust 2013. godine

Studenti će imati priliku da prođu program prakse u sledećim institucijama:

– Službe protokola Grada
– Muzički centar Abrašević
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Istorijski arhiv Šumadije
– Dom zdravlja Kragujevac
– Zavod za hitnu medicinsku pomoć
– Apotekarska ustanova Kragujevac
– Gradska uprava
– Javno-komunalna preduzeća

Prema iskazanim potrebama ustanova i preduzeća obuhvaćenim ovim konkursom, za praksu se mogu prijaviti studenti Filološko-umetničkog fakulteta (anglistika, germanistika, umetnost i muzika), Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Fakulteta medicinskih nauka (medicina i farmacija) Univerziteta u Kragujevcu. Za oba ciklusa praksi predviđeno je 74 mesta.

Potrebna dokumenta za prijavu:

1. CV na srpskom jeziku
2. Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dužina studija, kao i broj prenetih ispita.

Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove se mogu prijaviti do 17. juna 2013. godine (do 16 časova) slanjem potrebne dokumentacije na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za studentsku letnju praksu) ili prijavnu dokumentaciju možete doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata, 2. sprat).

Svi odabrani kandidati će po završetku programa dobiti potvrdu o obavljenoj praksi.

Za više informacija:
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu
Telefon: (034) 300 425
E-pošta: razvojkarijere@kg.ac.rs

Exit mobile version