[ youth.rs ]

Akademija ženskog liderstva

Beogradski fond za politčku izuzetnost, Centar modernih veština i Centar za podšku ženama iz Kikinde u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom  vas pozivaju da se prijavite za učešće na trećoj Akademiji ženskog liderstva, koja će se održati od 26-29. septembra i od 4-6. oktobra 2013. godine.

Akademija je šestodnevna obuka namenjena liderkama iz različitih stranaka, zainteresovanim da aktivno učestvuju u kreiranju političkog života Srbije i da kroz svoj angažman doprinesu poboljšanju položaja žena u društvu.

Ove godine na Akademiji će biti zastupljene sledeće teme:

Istorija  i rezultati borbe za ženska ljudska prava

Politički sistem i važnost učešća žena u političkom odlučivanju

Međunarodni i domaći pravni okvir za dostizanje rodne ravnopravnosti i institucionalni mehanizmi za delovanje

Ekonomsko osnaživanje žena

Rodna analiza i rodno budžetiranje

Unutarpartijski mehanizmi za podršku ženama

Liderske veštine na ženski način

Veštine javnog nastupa, argumentacije i debate

 

Posebnu pažnju ćemo posvetiti kandidatkinjama iz političkih stranaka koje već imaju svoje predstavnike/ice u skupštinama na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. U cilju formiranja izbalanasirane grupe učesnica, posebno ohrabrujemo pripadnice manjinskih nacionalnih zajednica da se prijave.

Potrebno je da kandidatkinja dostavi popunjenu prijavu, CV (do 2 strane) i motivaciono pismo o razlozima za uključivanje u politiku i bavljenje rodnom ravnopravnošću (do 2000 karaktera) Beogradskom fondu za političku izuzetnost, najkasnije do nedelje, 18. juna 2013. na mlazarevic@bfpe.org sa naznakom Prijava za Akademiju ženskog liderstva. Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Mina Lazarević, programska koordinatorka, Beogradski fond za političku izuzetnost, na telefon +381 11 3036 521 i mejl mlazarevic@bfpe.org

Pozivno pismo i formular za prijavu možete preuzeti ovde:

pozivno pismo

prijavni formular

Exit mobile version