[ youth.rs ]

Nacionalni trening “Regionalna omladinska mreža protiv diskriminacije“

U okviru projekta ”Regionalna omladinska mreža protiv diskriminacije“, Edukativni centar će realizovati dva Nacionalna treninga za mlade aktiviste iz Srbije.

Dvodnevni Nacionalni treningće biti održan 18 – 19. maja 2013. Godine. Smeštaj i radni materijal obezbeđuje organizator treninga. Učesnicima će biti pokriveni putni troškovi. Dvadeset učesnika nacionalnih treninga će biti odabrano za učesće na Regionalnoj letnjoj školi krajem juna 2013. u Makedoniji.

Cilj treninga je senzibilizacija mladih aktivista za prepoznavanje različitih oblika diskriminacije u društvu i otvaranje mogućnosti akcije zaštite i prevencije diskriminatornog ponašanja.

Program Nacionalnog treninga obuhvatiće sledeće teme:

·         Ljudska prava, predrasude i diskriminacija

·         Razvijanje aktivističkih potencijala mladih

·         Mogućnosti za delovanje na polju antidiskriminacije

·         Umrežavanje i pokretanje kampanja

Pravo da se prijave za učestvovanje na treningu imaju svi mladi između 16 i 25 godina starosti bez obzira na njihov socio-ekonomski položaj, pol, rasu, etničku pripadnost, politička ili verska ubeđenja, invalidnost ili bilo koji drugi oblik različitosti.

Učesnici Nacionalnog treninga stiču mogućnost da učestvuju na Regionalnoj letnjoj školi na kojoj će učestvovati 60-oro izabranih omladinskih aktivista sa teritorije zapadnog Balkana. Regionalna škola traje pet dana u kontinuitetu i sastoji se od niza radionica, predavanja, interaktivnih i kreativnih aktivnosti. Regionalna škola će ove godine biti održana u Makedoniji tokom meseca juna 2013. godine.

Zainteresovani treba da pošalju popunjeni formular na e-mail Edukativnog centra: office@ec.org.rs najkasnije do ponedeljka 13. 5. 2013. Izabrani učesnici će biti kontaktirani i obavešteni o mestu održavanja treninga u utorak 14.5.2013.

Prijavni formular i Poziv za trening možete preuzeti ovde:

Prijavni formular i Poziv za trening

Exit mobile version