[ youth.rs ]

Ne/Vidljivi grad

U Bioskopu Kruševac će 13. aprila u 16 časova biti prikazan dugometražni dokumentarni film Ne/Vidljivi gradu uz prateći scenski nastup profesionalne pozorišne trupe Dah Teatar iz Beograda.Ulaz je slobodan.

 

Dokumentarni film Ne/Vidljivi grad prikazuje multietničku strukturu gradova i bogatstvo različitih etničkih kultura, kod nas i u Evropi, sa namerom da to bogatstvo učini što vidljivijim. Takođe, film dokumentuje aktivnosti istoimenog projekta: predstave u autobusima gradskog prevoza koje “pričaju” multietničku istoriju gradova; kulturne razmene i debate o kulturnom nasleđu. Postprodukciju i realizaciju filma Ne/Vidljivi gradje radila organizacija ART Media iz Makedonije. Predstava Dah Teatra prati filmsku priču „uživo“ uvodeći gledaoce u interakciju.

Ovaj događaj je deo saradnje Dah Teatra i Grupe 484 iz Beograda sa profesorima i đacima kruševačkih srednjih škola, predstavnicima institucija kulture i nezavisne umetničke scene, kao i sa srodnim organizacija civilnog društva u Kruševcu. Reč je o seriji susreta, radionica, performansa, lokalnih akcija i kampanja, pod nazivom Za kulturu u Srbiji, sa jedinstvenom namerom da se podigne energija lokalnih kulturnih i umetničkih inicijativa i da se ojačaju lokalna partnerstva. Susrete i akcije organizujemo u saradnji sa nizom institucija i organizacija u Kruševcu, Užicu, Vranju i Novom Pazaru.

O organizacijama: Dah Teatar, Centar za pozorišna istraživanja, je prva organizacija iz Srbije koja je podržana kroz program Evropske unije “Kultura 2007-2013”, te je u 2011. godini realizovao projekat Ne/Vidljivi gradu četiri evropska grada: Beogradu (Srbija), Skoplju (Makedonija), Brajtonu (Velika Britanija) i Rinkjobingu (Danska).Grupa 484 je nevladina organizacija iz Beograda, bavi se izbeglicama, migracijama, kao i dijalogom kroz kulturu i tematizovanjem percepcije „nas“ i „drugih“ u obrazovnim programima za mlade. Pod sloganom Za kulturu u Srbiji, ove dve organizacije zagovarajuza intersektorsku saradnju na relaciji obrazovanje – kultura – civilno društvo.

“Projekat FOKUS – Za kulturu u Srbiji podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom”.

Exit mobile version