[ youth.rs ]

Seminar „Međunarodne pravosudne institucije – mandat i praksa”

Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije FPN uz podršku Misije OEBS u Srbiji raspisuje konkurs za učešće na seminaru:

„Međunarodne pravosudne institucije – mandat i praksa:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde”

Seminar će se održati od 18. do 21. aprila 2013. godine u Kovačici (hotel http://www.relax-kovacica.com/)

Svi troškovi učešća, prevoza i smeštaja biće pokriveni.

Konkurs se raspisuje za:

40 studenata treće, četvrte godine i master studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.*

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem svoje prijave (koja se može preuzeti na sajtu fakulteta) i biografije (CV-a) na mail: seminar.fpn.osce@gmail.com najkasnije do 30. marta 2013. godine.

Po završetku konkursa sa kandidatima će biti obavljen intervju, a o terminu intervjua kandidati će biti naknadno obavešteni.

Prilikom selekcije kandidata prednost će imati studenti koji do sada nisu učestvovali na seminarima koje su zajedno organizovali FPN i Misija OEBS u Srbiji.

prijava-za-seminar-Kovačica 2013

Exit mobile version