[ youth.rs ]

Javni konkurs u okviru projekta “Progresivna Toplica”

Omladinska inicijativa Blace, uz finansijsku podršku Programa evropskog partnerstva sa opštinama Evropske unije i Vlade Švajcarske preko Fonda za učešće građana Programa evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES, raspisuje:

Javni konkurs za finansiranje lokalnih akcija u okviru projekta „Progresivna Toplica“

Konkurs je namenjen neformalnim grupama, organizacijama i institucijama iz Topličkog okruga, a čiji su članovi prošli odgovarajuću obuku u okviru projekta „Progresivna Toplica“.

Ciljevi konkursa

Osnovni cilj programa Omladinske inicijative Blace u okviru projekta „Progresivna Toplica“ je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Topličkom okrugu putem finansijske pomoći inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima.

Specifični ciljevi programa su:

1.            Podrška ljudima/organizacijama da prepoznaju potrebe svoje zajednice i da spremno i odgovorno osmisle načine za rešavanje problema

2.            Podsticanje kreativnog i efikasnog načina rešavanja problema sa kojima se zajednice u Topličkom okrugu suočavaju

3.            Podsticanje korišćenja lokalnih resursa u izvođenju aktivnosti – znanja i veštine ljudi, spremnost da se uloži novac, roba, rad, vreme, ideje, dobra volja, i iskoriste prirodni i društveni potencijali sredine.

Vrednost donacije

Učešće Omladinske inicijative Blace iznosi maksimalno 75.000 dinara.

Način konkurisanja

Na Konkurs se projavljujete slanjem popunjenog prijavnog formulara na na e-mail Omladinske inicijative Blace ( omladinska.blace@gmail.com) ili poštom na adresu: Braće Vuksanović 45, 18420 Blace, sa naznakom „Prijava na konkurs – Progresivna Toplica“.

Smernice za podnošenje predloga projekata i prijavni formular možete:

1.            preuzeti na web sajtu Omladinske inicijative Blace: www.oiblace.org,

2.            dobiti e-mailom ili poštom, a na vaš zahtev.

Rok za podnošenje predloga projekata

Konkurs je otvoren od 25. decembra do 1. februara 2012. godine. Prijave podnešene nakon 1. februara neće biti razmatrane.

– Smernice za podnošenje predloga projekta

– Prijavni formular

Exit mobile version