[ youth.rs ]

Konkurs za stipendije – Interkultura

Grupa AFS organizacija iz Azije raspisuje konkurs za šest delimičnih stipendija za godišnji program 2013-14. za sledeće zemlje: Indonezija (1), Filipini (2), Malezija (1), Tajland (2).

Pravo da učestvuju na konkursu imaju učenici srednjih škola iz zemalja u kojima postoje AFS organizacije. Stipendije su delimične, a učešće kandidata u ceni programa iznosi 3.000 evra. Kandidati iz Srbije mogu se prijaviti preko Interkulture. Rok za prijavljivanje je 31. januar 2013.


Ako ste zainteresovani da se prijavite, više detalja o programu i formular za prijavljivanje možete dobiti od koordinatorke Interkulture, Milene Miladinović na milena.miladinovic@afs.org

Exit mobile version